Embedding Ogre i en qt applikation på Windows platform

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemEmbedding Ogre i en qt ansøgning
Link: QtOgre [3]


Men det er Mac og Linux platform, jeg forsøger at migrere til Windows platform, men mislykkedes.
Min app løber sådan:
Indtast billedbeskrivelse her


enter code here
#ifndef OGREWIDGET\_H
#define OGREWIDGET\_H
#include "XVQCUGLLIB\_Global.h"
#include <QGLWidget>
#include <Ogre/Ogre.h>


class XVQCUGLFXLIB\_API OgreWidget : public QGLWidget
{
  //Q\_OBJECT;

public:
  OgreWidget( QWidget *parent=0 );
  virtual ~OgreWidget();

protected:
   virtual void initializeGL();
  virtual void resizeGL( int, int );
  virtual void paintGL();

  void init();

  virtual Ogre::RenderSystem* chooseRenderer( Ogre::RenderSystemList* );

  Ogre::Root *mOgreRoot;
  Ogre::RenderWindow *mOgreWindow;
  Ogre::Camera *mCamera;
  Ogre::Viewport *mViewport;
  Ogre::SceneManager *mSceneMgr;
};
#endif // OGREWIDGET\_H


///////////////////////////////////////


 #include "XVQCUGLLIB\_Internal.h"

 #include "OgreWidget.h"
 #define THIS OgreWidget

 OgreWidget::OgreWidget(QWidget *parent)
   : QGLWidget( parent ),
   mOgreWindow(NULL)
 {
   init();
 }

 OgreWidget::~OgreWidget()
 {
   mOgreRoot->shutdown();
   delete mOgreRoot;
   destroy();
 }

 /**
 * @brief init the object
 * @author kito berg-taylor
 */
   void THIS::init()
   {
  // create the main ogre object
  mOgreRoot = new Ogre::Root;

  mOgreRoot->loadPlugin("RenderSystem\_GL\_d");
  Ogre::String rName("OpenGL Rendering Subsystem");
  Ogre::RenderSystemList rList = mOgreRoot->getAvailableRenderers();
  Ogre::RenderSystemList::iterator it = rList.begin();
  Ogre::RenderSystem *rSys = 0;
  while(it != rList.end())
  {
    rSys = * (it++);
    Ogre::String strx=rSys->getName();
    if(strx == rName)
    {
      mOgreRoot->setRenderSystem(rSys);
      break;
    }
  }
  mOgreRoot->initialise(false); // don't create a window
 }

 /**
 * @brief setup the rendering context
 * @author Kito Berg-Taylor
 */
 void THIS::initializeGL()
 {

  //== Creating and Acquiring Ogre Window ==//

  // Get the parameters of the window QT created

  Ogre::String winHandle=Ogre::StringConverter::toString((size\_t)(HWND)winId());

  Ogre::NameValuePairList params;
  params["parentWindowHandle"] = winHandle;

  mOgreWindow = mOgreRoot->createRenderWindow( "QOgreWidget\_RenderWindow",
              this->width(),
              this->height(),
              false,
              &params );

  //mOgreWindow->setActive(true);
  //WId ogreWinId = 0x0;
  //mOgreWindow->getCustomAttribute( "WINDOW", &ogreWinId );

  //assert( ogreWinId );

  //this->create( ogreWinId );
  setAttribute( Qt::WA\_PaintOnScreen, true );
  setAttribute( Qt::WA\_NoBackground );

  //== Ogre Initialization ==//
  Ogre::SceneType scene\_manager\_type = Ogre::ST\_EXTERIOR\_CLOSE;

  mSceneMgr = mOgreRoot->createSceneManager( scene\_manager\_type );
  mSceneMgr->setAmbientLight( Ogre::ColourValue(1,1,1) );

  mCamera = mSceneMgr->createCamera( "QOgreWidget\_Cam" );
  mCamera->setPosition( Ogre::Vector3(0,1,0) );
  mCamera->lookAt( Ogre::Vector3(0,0,0) );
  mCamera->setNearClipDistance( 1.0 );

  Ogre::Viewport *mViewport = mOgreWindow->addViewport( mCamera );
  mViewport->setBackgroundColour( Ogre::ColourValue( 1.0,1.0,1.0 ) );
 }

 /**
 * @brief render a frame
 * @author Kito Berg-Taylor
 */
 void THIS::paintGL()
 {
   //QGLWidget::paintGL();
  assert( mOgreWindow );


  mOgreRoot->\_fireFrameStarted();

 mOgreWindow->update();

 // mOgreRoot->renderOneFrame();

  mOgreRoot->\_fireFrameEnded();
 }

 /**
 * @brief resize the GL window
 * @author Kito Berg-Taylor
 */
 void THIS::resizeGL( int width, int height )
 {
//QGLWidget::resizeGL(width,height);
  assert( mOgreWindow );
  mOgreWindow->windowMovedOrResized();
  mCamera->setAspectRatio(Ogre::Real(width) / Ogre::Real(height));
 }

 /**
 * @brief choose the right renderer
 * @author Kito Berg-Taylor
 */
 Ogre::RenderSystem* THIS::chooseRenderer( Ogre::RenderSystemList *renderers )
 {
  // It would probably be wise to do something more friendly 
  // that just use the first available renderer
  return *renderers->begin();
 }

Bedste reference


Ringer du initialiserGL () hvor som helst?


IIRC skal du udtrykkeligt kalde det - det sker ikke automatisk

Andre referencer 1


Over ride QWidget :: resizeEvent () metode. Ved denne metode modtager du underretninger om ændringer i vinduets størrelse. Ændre størrelsen på vinduet ogre.