haskell - Sådan installeres pakker med stak på Windows

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg skal bruge Windows 7 og vil bruge Haskell til en bestemt opgave.

Så jeg gjorde hvad jeg gør på min Linux-maskine og installationsstabel til at bygge mit projekt og installere nogle værktøjer og afhængigheder. Jeg kører stakken inde i cygwin64.


Nogle programmer undlader at installere (for eksempel intero):


$ stack build intero
network-2.6.3.5: configure

--  While building custom Setup.hs for package network-2.6.3.5 using:
  C:cygwin64	mpstack15144
etwork-2.6.3.5.stack-workdist5c8418a7setupsetup --builddir=.stack-workdist5c8418a7 configure --with-ghc=C:UsersdsaAppDataLocalProgramsstackx86\_64-windowsghc-8.2.2inghc.EXE --with-ghc-pkg=C:UsersdsaAppDataLocalProgramsstackx86\_64-windowsghc-8.2.2inghc-pkg.EXE --user --package-db=clear --package-db=global --package-db=C:srsnapshots1a9a56f3pkgdb --libdir=C:srsnapshots1a9a56f3lib --bindir=C:srsnapshots1a9a56f3in --datadir=C:srsnapshots1a9a56f3share --libexecdir=C:srsnapshots1a9a56f3libexec --sysconfdir=C:srsnapshots1a9a56f3etc --docdir=C:srsnapshots1a9a56f3doc
etwork-2.6.3.5 --htmldir=C:srsnapshots1a9a56f3doc
etwork-2.6.3.5 --haddockdir=C:srsnapshots1a9a56f3doc
etwork-2.6.3.5 --dependency=base=base-4.10.1.0 --dependency=bytestring=bytestring-0.10.8.2 --extra-include-dirs=C:UsersdsaAppDataLocalProgramsstackx86\_64-windowsmsys2-20150512mingw64include --extra-lib-dirs=C:UsersdsaAppDataLocalProgramsstackx86\_64-windowsmsys2-20150512mingw64in --extra-lib-dirs=C:UsersdsaAppDataLocalProgramsstackx86\_64-windowsmsys2-20150512mingw64lib
Process exited with code: ExitFailure 77
Logs have been written to: D:srccompiler.stack-worklogs
etwork-2.6.3.5.log

[1 of 2] Compiling Main             ( C:cygwin64	mpstack15144
etwork-2.6.3.5Setup.hs, C:cygwin64	mpstack15144
etwork-2.6.3.5.stack-workdist5c8418a7setupMain.o )
[2 of 2] Compiling StackSetupShim   ( C:srsetup-exe-srcsetup-shim-Z6RU0evB.hs, C:cygwin64	mpstack15144
etwork-2.6.3.5.stack-workdist5c8418a7setupStackSetupShim.o )
Linking C:cygwin64	mpstack15144
etwork-2.6.3.5.stack-workdist5c8418a7setupsetup.exe ...
Configuring network-2.6.3.5...
configure: WARNING: unrecognized options: --with-compiler
checking build system type... x86\_64-pc-mingw64
checking host system type... x86\_64-pc-mingw64
checking for gcc... C:UsersdsaAppDataLocalProgramsstackX86\_64~1GHC-82~1.2mingwingcc.exe
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/c/cygwin64/tmp/stack15144/network-2.6.3.5':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details


Jeg installerede C og C ++ compiler i cygwin-opsætningen, filen network-2.6.3.5.log viser den samme meddelelse som trykt til terminalen.

Hvad skal jeg gøre for at få et nyttigt Haskell-miljø på min Windows?
Hvad skal jeg ændre for at få stack til at bygge disse programmer?

Bedste reference