java - Chocolatey ude af stand til at installere jre. Kaster 1603

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg kan ikke installere jre i Windows 2016 ved hjælp af chocolatey.
Det kaster en exit kode 1603.


Jre hentes. Problemet kommer på tidspunktet for installation af jre.


Følgende er loggen:


[server-core-2016] [0;32m  openstack: Progress: Downloading jre8 8.0.171... 100\% [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: Progress: Downloading javaruntime 8.0.151... 100\% [0m

[server-core-2016] [0;32m  openstack: [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: jre8 v8.0.171 [Approved] [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: jre8 package files install completed. Performing other installation steps. [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: Searching if new version exists... [0m

[server-core-2016] [0;32m  openstack: Downloading jre8 [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack:  from 'https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=233170\_512cd62ec5174c3487ac17c61aaa89e8' [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: Progress: 100\% - Completed download of C:UsersAdministratorAppDataLocalTempchocolateyjre88.0.171jre8Install.exe (61.66 MB). [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: Download of jre8Install.exe (61.66 MB) completed. [0m

[server-core-2016] [0;32m  openstack: Hashes match. [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: Installing jre8... [0m

[server-core-2016] [0;32m  openstack: WARNING: Generic MSI Error. This is a local environment error, not an issue with a package or the MSI itself - it could mean a pending reboot is necessary prior to install or something else (like the same version is already installed). Please see MSI log if available. If not, try again adding '--install-arguments="'/l*v c:jre8\_msi\_install.log'"'. Then search the MSI Log for "Return Value 3" and look above that for the error. [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: ERROR: Running ["C:UsersAdministratorAppDataLocalTempchocolateyjre88.0.171jre8Install.exe" /s REBOOT=0 SPONSORS=0 AUTO\_UPDATE=0 ] was not successful. Exit code was '1603'. Exit code indicates the following: Generic MSI Error. This is a local environment error, not an issue with a package or the MSI itself - it could mean a pending reboot is necessary prior to install or something else (like the same version is already installed). Please see MSI log if available. If not, try again adding '--install-arguments="'/l*v c:jre8\_msi\_install.log'"'. Then search the MSI Log for "Return Value 3" and look above that for the error.. [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: Environment Vars (like PATH) have changed. Close/reopen your shell to [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: see the changes (or in powershell/cmd.exe just type `refreshenv`). [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: The install of jre8 was NOT successful. [0m
[server-core-2016] [0;32m  openstack: Error while running 'C:ProgramDatachocolateylibjre8	oolschocolateyInstall.ps1'.

Bedste reference


I de seneste versioner af Chocolatey er der flere oplysninger om den generiske exitkode, som er 1603. Du kan se disse oplysninger i loggen over:  openstack: FEJL: Running [['C: \ Users \ Administrator \ AppData \ Local \ Temp \ chokolade \ jre8 \ 8.0.171 \ jre8Install.exe'/s REBOOT=0 SPONSORS=0 AUTO\_UPDATE=0]] lykkedes ikke. Afgangskode var '1603'. Afslutskode angiver følgende: Generisk MSI-fejl. Dette er en lokal miljøfejl, ikke et problem med en pakke eller selve MSI - det kan betyde, at en ventende genstart er nødvendig før installationen eller noget andet (ligesom den samme version allerede er installeret). Se venligst MSI log, hvis det er ledigt. Hvis ikke, prøv igen at tilføje '--install-arguments =' '/l * v c: \ jre8\_msi\_install.log' ''. Søg derefter i MSI Log for 'Return Value 3' og se ovenfor for fejlen.Den bedste anbefaling ville være at følge disse instruktioner, da det er det bedste sted at finde den aktuelle fejlmeddelelse.