.net - vb.Net- navngivne rør - NamedPipeServerStream - StackOverflowException

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at bruge navngivne rør til at kommunikere mellem en Windows-service og en WPF-applikation, begge skrevet i VB.Net. Windows-tjenesten kører altid.


Men efter flere timer med at køre WPF ansøgningen kastes en StackOverflowException.


PipeServerThread() i WPF-applikationen er den eneste funktion, der kaldes gentagne gange i den administrerede stak på tidspunktet for undtagelsen (jeg sporede dette ned ved hjælp af WinDbg).


Tjenesten indeholder NamedPipeClientStream, Programmet indeholder NamedPipeServerStream.


Når klienten og serveren kommunikerer, læser serveren det endelige klientrespons efter nogle få kontroller, og overfører klientstrengen til en funktion andetsteds i koden.


Rørserveren spyles derefter, lukkes og anbringes.


PipeServerThread() kaldes derefter igen for at oprette en anden pipeserver til kommunikation. Bemærk denne PipeServerThread () kaldes gentagne gange.


Kan nogen kaste lys over hvad i koden til sidst forårsager StackOverflowException at forekomme?


PipeServer:


Dim PipeServers(1) As Thread
PipeServers(1) = New Thread(AddressOf PipeServerThread)
PipeServers(1).IsBackground = True
PipeServers(1).Start()

Private Sub PipeServerThread()

  Dim ps = New System.IO.Pipes.PipeSecurity

  Try
    ps.AddAccessRule(New System.IO.Pipes.PipeAccessRule("Users", System.IO.Pipes.PipeAccessRights.FullControl, System.Security.AccessControl.AccessControlType.Allow))
    ps.AddAccessRule(New System.IO.Pipes.PipeAccessRule("CREATOR OWNER", System.IO.Pipes.PipeAccessRights.FullControl, System.Security.AccessControl.AccessControlType.Allow))
    ps.AddAccessRule(New System.IO.Pipes.PipeAccessRule("SYSTEM", System.IO.Pipes.PipeAccessRights.FullControl, System.Security.AccessControl.AccessControlType.Allow))

    Dim pipeserver = New System.IO.Pipes.NamedPipeServerStream("testpipe", Pipes.PipeDirection.InOut, 10, Pipes.PipeTransmissionMode.Byte, Pipes.PipeOptions.None, 4024, 4024, ps)

    Debug.WriteLine("Pipeserver waiting for connection")
    pipeserver.WaitForConnection()
    Try
      'Debug.WriteLine("Pipeserver now within Try block.")
      Dim ss As New StreamString(pipeserver)
      'This server writes to pipe immediately on connection
      Debug.WriteLine("Server now writing to Pipe")
      ss.WriteString("Hello Client. Who are you?")                      'Action 1 - server writes to Pipe

      'Response from client is read
      Dim ClientName As String = ss.ReadString                        'Action 4 - server reads from Pipe
      Debug.WriteLine("Client's name is: " & ClientName)
      If ClientName = "PipeWriterService" Then
        'The client is the PipeWriterService
        'Tell it what state is being requested
        ss.WriteString(RequestedCommState)                         'Action 5 (if) - server writes to Pipe
      Else
        'The client is someting else
        ss.WriteString("wrong client")                           'Action 5 (else) - server writes to Pipe
      End If

      Dim ClientResponse As String = ss.ReadString()
      Debug.WriteLine("Server has read client Response as: " & ClientResponse)        'Action 8 - server reads from Pipe
      DeviceInfo.Dispatcher.BeginInvoke(Windows.Threading.DispatcherPriority.Normal, New OneArgDelegate3(AddressOf ProcessPipeString), ClientResponse)
    Catch ex As Exception
      Debug.WriteLine("Error is Server Try block: " & ex.Message)
    End Try
    pipeserver.Flush()
    pipeserver.Close()                                     'Action 9 - server closes Pipe
    pipeserver.Dispose()
    Debug.WriteLine("PipeServer now closed")
  Catch ex As Exception

  End Try

  Call PipeServerThread()
End Sub


PipeClient:


  Private Sub PipeWriter(StringToWrite As String)
  Dim pipeClient As New NamedPipeClientStream(".", "testpipe", PipeDirection.InOut, PipeOptions.None)
  Try
    pipeClient.Connect(50)
    Dim ss As New StreamString(pipeClient)
    'Once a connection is established, Server will write to pipe first
    'This is read by the client in the line below
    Debug.WriteLine("First string from Server: " & ss.ReadString())               'Action 2: Client Reads from Pipe
    'Server is now waiting. This client responds with its name
    ss.WriteString("PipeWriterService")                              'Action 3: Client Writes to Pipe
    'Server will respond again
    'This is read by the client in the line below
    RequestedCommState = ss.ReadString()                          'Action 6: Client reads from Pipe
    Debug.WriteLine("Second string from Server: " & RequestedCommState)
    'This response contains the desired 3G comm status from the server
    'Server is now waiting. This client responds with whatever it wants to say to server
    ss.WriteString(StringToWrite)                                'Action 7: Client writes to Pipe
  Catch ex As Exception
    Debug.WriteLine("Error in PipeWriter. Error is: " & ex.Message)
  End Try

End Sub

Bedste reference