python 2.7 - Installation af SIP (for PyQt5) på Windows 10 med VS 2017

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har brugt svaret her med succes på tidligere installationer, men ramt en vejspærre denne gang: Sådan installeres SIP &PyQT på Windows 7


Jeg får en fejl på nmake trin (se nedenfor):


C:source>cd sip-4.19.9

C:sourcesip-4.19.9>python configure.py
This is SIP 4.19.9.dev1804161501 for Python 2.7.14 on win32.
The SIP code generator will be installed in c:python27.
The sip module will be installed in c:python27Libsite-packages.
The sip.pyi stub file will be installed in c:python27Libsite-packages.
The sip.h header file will be installed in c:python27include.
The default directory to install .sip files in is c:python27sip.
Creating siplibsip.h...
Creating siplibsiplib.c...
Creating siplibsiplib.sbf...
Creating sipconfig.py...
Creating top level Makefile...
Creating sip code generator Makefile...
Creating sip module Makefile...


C:sourcesip-4.19.9>"C:Qt5.10.0msvc2015inqtenv2.bat"
Setting up environment for Qt usage...
Remember to call vcvarsall.bat to complete environment setup!

C:Qt5.10.0msvc2015>"C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 14.0VCvcvarsall.bat"

C:Qt5.10.0msvc2015>cd sourcesip-4.19.9

C:sourcesip-4.19.9>nmake

Microsoft (R) Program Maintenance Utility Version 14.00.24234.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

  cd sipgen
  "C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 14.0VCBIN
make.exe"

Microsoft (R) Program Maintenance Utility Version 14.00.24234.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

  cd siplib
  "C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 14.0VCBIN
make.exe"

Microsoft (R) Program Maintenance Utility Version 14.00.24234.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

    cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar\_t- -O2 -MD -W3 -DNDEBUG -DUNICODE -DWIN32 -DQT\_LARGEFILE\_SUPPORT -I. -Ic:python27include -Fo @C:UserssuzanneAppDataLocalTemp
mB36B.tmp
siplib.c
apiversions.c
descriptors.c
qtlib.c
threads.c
objmap.c
voidptr.c
array.c
int\_convertors.c
Generating Code...
  cl -c -nologo -Zm200 -Zc:wchar\_t- -O2 -MD -W3 -w34100 -w34189 -DNDEBUG -DUNICODE -DWIN32 -DQT\_LARGEFILE\_SUPPORT -I. -Ic:python27include -Fo @C:UserssuzanneAppDataLocalTemp
mB8AB.tmp
bool.cpp
    link /NOLOGO /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /DLL /MANIFEST /MANIFESTFILE:sip.pyd.manifest /SUBSYSTEM:CONSOLE /INCREMENTAL:NO /OUT:sip.pyd   @C:UserssuzanneAppDataLocalTemp
mB939.tmp
  Creating library sip.lib and object sip.exp
    mt -nologo -manifest sip.pyd.manifest -outputresource:sip.pyd;2
'mt' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
NMAKE : fatal error U1077: 'mt' : return code '0x1'
Stop.
NMAKE : fatal error U1077: '"C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio   14.0VCBIN
make.exe"' : return code '0x2'
Stop.

Bedste reference


Fandt ud af det...


mt.exe del af Visual Studio s Windows SDK, som ikke blev installeret. Gik tilbage og installeret det gennem Få værktøjer og funktioner.


Derefter fundet \ x86 \ mt.exe og tilføjede den til sti.