windows - C ++ WinINET FtpPutFile Fejlkode 3

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har et problem med WinINET s FtpPutFile() funktion.


Her er koden:


#include <Windows.h>
#include <wininet.h> 
#include <iostream>

#pragma comment(lib, "Wininet")

using namespace std;
void FileSubmit()
{
  HINTERNET hInternet;
  HINTERNET hFtpSession;
  hInternet = InternetOpen(NULL, INTERNET\_OPEN\_TYPE\_DIRECT, NULL, NULL, 0);
  if (hInternet == NULL)
  {
    cout << "Error: InternetOpen = " << GetLastError() << endl;
  }
  else
  {
    hFtpSession = InternetConnect(hInternet, "host", INTERNET\_DEFAULT\_FTP\_PORT, "name", "pass", INTERNET\_SERVICE\_FTP, 0, 0);
    if (hFtpSession == NULL)
    {
      cout << "Error: InternetConnect = " << GetLastError() << endl;
    }
    else
    {
      if (FtpPutFile(hFtpSession, "C:\Utenti\Luca\Desktop\pop.txt", "pop.txt", FTP\_TRANSFER\_TYPE\_BINARY, 0))
        cout << "File send" << endl;
      else
        cout << "Error: FtpPutFile = " << GetLastError() << endl;
      InternetCloseHandle(hFtpSession);
    }
    InternetCloseHandle(hInternet);
  }
}

int main()
{
  FileSubmit();
  return 0;

}


Programmet opretter forbindelse til internettet, men det ser ud til, at det ikke kan sende filen. GetLastError() returnerer fejlkode 3. Måske fordi jeg bruger forkert syntax?

Bedste reference


GetLastError tilbage 3 betyder PATH IKKE FUNDET: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms681382(v=vs.85).aspx[5]


Prøv at sende en fil fra programkataloget i stedet.