windows - hvorfor er filer kopieret til monteret mappe indefra beholderen ikke vises i værtsmappen?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemNår jeg monterer en værtsmappe til min neo4j-beholder, vises filerne fra den mappe inde i containerkataloget, og tingene fungerer. Men filer, der er inde i containerkataloget, vises ikke i den tilsvarende værtsmappe - ligesom konfigurationsfilen inde i beholderen, der er placeret i den monterede konf folder.


version: "3"
services:
 cneo4j:
  image: neo4j:3.3.5
  container\_name: cneo
  ports:
   - "7474:7474"
   - "7687:7687"
  environment:
   - VIRTUAL\_PORT=80
   - VIRTUAL\_HOST=db.localhost.vm
   - VIRUAL\_ENABLE\_SSL=True
   - LETSENCRYPT\_HOST=db.localhost.vm
   - LETSENCRYPT\_EMAIL=email@example.com
   - CERT\_NAME=db.localhost.vm
  volumes:
   - /c/Users/moeter/cmcr/data/graph\_main/neo4j/data:/data:rw
   - /c/Users/moeter/cmcr/data/graph\_main/neo4j/logs:/logs:rw
   - /c/Users/moeter/cmcr/data/graph\_main/neo4j/conf:/conf:rw
  restart: always


Jeg bruger Docker Toolbox til Windows.

Bedste reference


Et værtsvolumen vil altid kortlægge indholdet i værtsmappen, der er ingen sammenlægning af indhold fra billedet eller initialiseringen af ​​værtsmappen fra billedet. Processen med at udfylde værtsmappen skal udføres af dit containerindgangspunkt eller kommando. Hvis der er de oprindelige data, du vil indlæse, skal det gemmes andetsteds i billedet, da du ikke kan få adgang til billedmappens indhold, hvis de er gemt under en lydstyrke.