windows - schtasks - anmodning understøttes ikke

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har en række opgaver, der er planlagt på Windows Server 2008. Jeg forsøger at batch opdatere disse opgaver med følgende script:


for /f "tokens=1 delims=," \%\%a in (
    'schtasks /Query /FO csv ^| find /V "TaskName"'
) do (
    schtasks /change /tn \%\%a /ru mydomainmyuser /rl HIGHEST /rp *
)


For hver enkelt opgave spørger jeg mig om et kodeord, men det opdaterer opgaven med succes. Men når jeg forsøger at sætte mine legitimationsoplysninger i kommandoen (som nedenfor), fejler den med fejl REQUEST NOT SUPPORTED


for /f "tokens=1 delims=," \%\%a in (
    'schtasks /Query /FO csv ^| find /V "TaskName"'
) do (
    schtasks /change /s system /u mydomainmyuser /p mypassword /tn \%\%a /ru mydomainmyuser /rl HIGHEST /rp *
)


Jeg kører scriptet som administrator. Enhver ide om, hvad jeg gør forkert?

Bedste reference