c # - UnauthorizedAccessException downloader en fil

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problem

Jeg forsøger at downloade en fil, når jeg klikker på en knap, men UnauthorizedAccessException kastes og adgangen til C:User... nægtes.


private void button1\_Click(object sender, EventArgs e)
{
  WebClient Client = new WebClient();
  string Download = "http://...";
  string Location = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData) + @"entrixUpdate";
  Directory.GetAccessControl(Location);
  Client.DownloadFile(Download, Location);
  if (!Directory.Exists(Location))
  {
    DirectoryInfo Folder = Directory.CreateDirectory(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData) + @"entrix");
  }
  this.Close();
}

Bedste reference