Indtast adgangskode til Windows Security, mens du automatiserer IE ved hjælp af VBA

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at skrabe nogle data ud af et intranetswebsted, der er oprettet af en tredjepart og sende en e-mail afhængigt af dataene. Det gjorde jeg i Excel med VBA, da min maskine er låst og ikke har Powershell eller noget andet script sprog.


Problemet er, at hjemmesiden kræver et login med en Windows Security dialogboks. Jeg har søgt efter timer, og intet virker. SendKeys i VBA virker ikke, da sikkerhedsboksen overtager og stopper VBA. Dette fungerede næsten: VBA kode for at passere brugernavn og adgangskode.


Problemet er, når jeg planlagde det (task scheduler), nogle gange er adgangskoden (brugernavn allerede befolket) ikke gået ind i sikkerhedsdialogen, og det kommer til Word, eller hvad der er åbent. Jeg tror ikke 'Windows Security' er det faktiske navn på vinduet (selvom det er det der er i titlen).


Rediger - Tilføjelse af nogle af koden:


  Set IE = New InternetExplorerMedium
  IE.Visible = True

  CreateObject("WScript.Shell").AppActivate "XYZ.net - Internet Explorer"

  URL = "https://XYZ.aspx"
  IE.Navigate URL
  Do While IE.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
  Do Until IE.ReadyState = 4: DoEvents: Loop

  HWNDSrc = IE.HWND

  SetForegroundWindow HWNDSrc
  IE.document.getElementById("overridelink").Click

  Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:08"))
  Shell "WScript H:dataexcelLogon.vbs", vbNormalFocus

Bedste reference