Sådan fjernes docker log ind vindue 10

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHjælp venligst med at slette dokkerloggen


λ docker version
Client:
 Version:   18.03.1-ce
 API version: 1.37
 Go version:  go1.9.5
 Git commit:  9ee9f40
 Built:    Thu Apr 26 07:12:48 2018
 OS/Arch:   windows/amd64
 Experimental: false
 Orchestrator: swarm

Server:
 Engine:
 Version:   18.03.1-ce
 API version: 1.37 (minimum version 1.12)
 Go version:  go1.9.5
 Git commit:  9ee9f40
 Built:    Thu Apr 26 07:22:38 2018
 OS/Arch:   linux/amd64
 Experimental: falseλ docker info
Containers: 31
 Running: 12
 Paused: 0
 Stopped: 19
Images: 45
Server Version: 18.03.1-ce
Storage Driver: overlay2
 Backing Filesystem: extfs
 Supports d\_type: true
 Native Overlay Diff: true
Logging Driver: json-file
Cgroup Driver: cgroupfs
Plugins:
 Volume: local
 Network: bridge host macvlan null overlay
 Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file logentries splunk syslog
Swarm: inactive
Runtimes: runc
Default Runtime: runc
Init Binary: docker-init
containerd version: 773c489c9c1b21a6d78b5c538cd395416ec50f88
runc version: 4fc53a81fb7c994640722ac585fa9ca548971871
init version: 949e6fa
Security Options:
 seccomp
 Profile: default
Kernel Version: 4.9.87-linuxkit-aufs
Operating System: Docker for Windows
OSType: linux
Architecture: x86\_64
CPUs: 2
Total Memory: 1.934GiB
Name: linuxkit-00155d036706
ID: ADER:5Y6N:OT5R:QVLG:66GG:J2DP:WBC6:A44E:PKUL:EDQ5:5JCB:N7YU
Docker Root Dir: /var/lib/docker
Debug Mode (client): false
Debug Mode (server): true
 File Descriptors: 107
 Goroutines: 120
 System Time: 2018-05-14T06:46:15.1301926Z
 EventsListeners: 2
Registry: https://index.docker.io/v1/
Labels:
Experimental: false
Insecure Registries:
 127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false


Jeg har ingen anelse om, hvor er docker log stien i vinduet


Docker Root Dir: /var/lib/docker

Bedste reference