c ++ - MSVC 2008 bedre timing?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemDet projekt jeg arbejder på nu med MSVC 2008, har jeg ikke noget valg i dette.


Operativsystemet, som dette bruges til, er lige så nyt som Windows 10. Jeg forsøger at introducere mere præcis timing i applikationen, men hidtil har det meste af søgningen jeg har lavet online resulteret i en blindgyde, hvor ja nyere versioner af MSVC understøtter mere præcis timing, men jeg har ikke dem.


Er der nogen måde at forbedre på timingens opløsning, ikke kun opløsningen, men nøjagtigheden.


Jeg har brugt og arbejdet med andre operativsystemer som QNX, hvor det er ret muligt at arbejde med Nanosecond præcise timere, og det er meget ældre hardware.


Fudge: Nu tænker jeg på at kombinere resultaterne fra to rutiner og kalder:


  GetLocalTime


For at returnere størstedelen af ​​dataene, år, måned, dag, timer, minutter og sekunder, så brug:


  QueryPerformanceFrequency
  QueryPerformanceCounter


For at opnå og beregne mikrosekunddelen og maske ud noget større end et sekund, så opretholder jeg en decimaldel ned til mikrosekunder.

Bedste reference


Her er min løsning, som jeg har testet og resultaterne er gode:


  LARGE\_INTEGER liFreq, liNow;
  SYSTEMTIME sstNow;    
  char szMsg[768];
  long lngMicro;
  /*Get high performance frequency and counter*/
  QueryPerformanceFrequency(&liFreq);
  QueryPerformanceCounter(&liNow);
  /*Work out elapsed microseconds using frequency*/
  liNow.QuadPart *= 1000000;
  liNow.QuadPart /= liFreq.QuadPart;
  /*Mask out everything >= 1 second */
  lngMicro = liNow.QuadPart \% 1000000;
  /*Get the system date and time*/
  GetLocalTime(&sstNow);
  /*Build up formatted debug string including sequence number, line number
   *date and time stamp including microseconds and message detail*/
  sprintf\_s(szMsg, sizeof(szMsg)
     ,"\%4d-\%02d-\%02d \%02d:\%02d:\%02d.\%06ld DBG:\%-24sL\%05uSQ\%05uET\%16.6f\%s\%s
"      
     ,sstNow.wYear, sstNow.wMonth, sstNow.wDay
     ,sstNow.wHour, sstNow.wMinute, sstNow.wSecond
     ,lngMicro, cpszClipped, uintLineNo
     ,suintDbgSeqNo, dblElapsed, sszIndents, cpszFormat);


Dette er ikke hele funktionen, men forhåbentlig giver tilstrækkelig information til alle for at se, hvad der sker, og hvordan det virker, her er et uddrag af logfilen, der produceres ved hjælp af denne teknik:


  2018-05-16 08:17:52.334189 DBG:FsLonSource.cpp     L01079SQ00011ET    5.334189  CFsLonSource::SubmitCommand(AddressType:Local NI, Mode:0, Selector:0)
  2018-05-16 08:17:52.334449 DBG:NodetalkLONInterface.c L01862SQ00012ET    5.334449   AdapterSetAddress(DomainId:, SubnetId:1, NodeId:1)
  2018-05-16 08:17:52.334807 DBG:NodetalkLONInterface.c L01522SQ00013ET    5.334807    AdapterSetAddressInternal(DomainId:, SubnetId:1, NodeId:1)
  2018-05-16 08:17:52.335413 DBG:NodetalkLONInterface.c L01021SQ00014ET    5.335413     NodeSetAddress(ServiceType: ACKD): ok
  2018-05-16 08:17:52.335603 DBG:NodetalkLONInterface.c L01055SQ00015ET    5.335603     NodeSetModeState()
  2018-05-16 08:17:52.335783 DBG:NodetalkLONInterface.c L01064SQ00016ET    5.335783      ServiceType: UNACKD
  2018-05-16 08:17:52.335966 DBG:NodetalkLONInterface.c L01065SQ00017ET    5.335966      NewMode: ?
  2018-05-16 08:17:52.336124 DBG:NodetalkLONInterface.c L01071SQ00018ET    5.336124      NewState: Configured, Online
  2018-05-16 08:17:52.339081 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00342SQ00019ET    5.339081      CFsLonDispatch::ExecRequest(): S\_OK
  2018-05-16 08:17:52.433098 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00181SQ00020ET    5.433098     CFsLonDispatch::ExecRequest(request:"<UpdateRest xmln", lTimeout:0, destination:"", correlationId:"")
  2018-05-16 08:17:52.436138 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00250SQ00021ET    5.436138      strCCommand: UpdateRest
  2018-05-16 08:17:52.436431 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00342SQ00022ET    5.436431      CFsLonDispatch::ExecRequest(): S\_OK
  2018-05-16 08:17:52.437184 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00181SQ00023ET    5.437184     CFsLonDispatch::ExecRequest(request:"<UpdateRest xmln", lTimeout:0, destination:"", correlationId:"")
  2018-05-16 08:17:52.439981 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00250SQ00024ET    5.439981      strCCommand: UpdateRest
  2018-05-16 08:17:52.440331 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00342SQ00025ET    5.440331      CFsLonDispatch::ExecRequest(): S\_OK
  2018-05-16 08:17:52.440705 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00181SQ00026ET    5.440705     CFsLonDispatch::ExecRequest(request:"<UpdateRest xmln", lTimeout:0, destination:"", correlationId:"")
  2018-05-16 08:17:52.443586 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00250SQ00027ET    5.443586      strCCommand: UpdateRest
  2018-05-16 08:17:52.443792 DBG:FsLonDispatch.cpp    L00342SQ00028ET    5.443792      CFsLonDispatch::ExecRequest(): S\_OK
  2018-05-16 08:17:52.951870 DBG:NodetalkLONInterface.c L01108SQ00029ET    5.951870     ServiceType: REQUEST
  2018-05-16 08:17:52.955944 DBG:NodetalkLONInterface.c L01152SQ00030ET    5.955944     NodeSetModeState(): ok
  2018-05-16 08:17:52.956289 DBG:NodetalkLONInterface.c L01555SQ00031ET    5.956289    AdapterSetAddressInternal(): ok
  2018-05-16 08:17:52.956655 DBG:NodetalkLONInterface.c L01597SQ00032ET    5.956655   AdapterSetRcvTimer(ServiceType: REQUEST, AddressType: LOCAL)
  2018-05-16 08:17:52.966897 DBG:NodetalkLONInterface.c L01625SQ00033ET    5.966897    AdapterSetRcvTimer(): ok
  2018-05-16 08:17:52.967216 DBG:NodetalkLONInterface.c L01878SQ00034ET    5.967216   AdapterSetAddress(): ok
  2018-05-16 08:17:52.967531 DBG:FsLonSource.cpp     L01174SQ00035ET    5.967531  CFsLonSource::SubmitCommand(): ok