nginx sende udp pakke i Windows platform

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg vil bruge nginx-1.13.12 til at sende UDP-meddelelsespakke i Windows-platformen, men det kan ikke virke. Når jeg starter nginx, viser den fejl i/logs/error.log. Detailinfo er
[[emerg]] 13404 # 13956: den ugyldige 'udp' parameter i D: \ soft\_install \ nginx-1.13.12/conf/nginx.conf: 26


Den flyder er min nginx.conf fil. Jeg vil gerne vide, om nginx kan sende UDP-pakken i Windows.


#user nobody;
worker\_processes 1;
#error\_log logs/error.log;
#error\_log logs/error.log notice;
#error\_log logs/error.log info;
#pid    logs/nginx.pid;
events {
  worker\_connections 1024;
}
stream {
  log\_format main '$remote\_addr - [$time\_local] "';
  upstream dns {
    server 223.3.71.149:5801 weight=2;
    server 223.3.71.149:5802 weight=3;
  }
  server {
    listen 5800 udp;
    proxy\_responses 1;
    proxy\_timeout 10s;
    proxy\_pass dns;
    access\_log logs/access\_dns.log main;
    error\_log logs/error\_dns.log;
  }
}

Bedste reference