windows - batch-fil til at overvåge, om to python-scripts kører

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemMit mål er at bruge denne batchfil til konstant at kontrollere om de to python scripts kører. Hvis et af scriptet ikke er det, vil det køre det.
Er der mulighed for at tjekke dette i en batchfil? Jeg forsøgte:


SET pid\_1=TASKLIST|find /i "..script1.py"
echo \%pid\_1\%
SET pid\_2=TASKLIST|find /i "..script1.py"
echo \%pid\_2\%


Det virkede ikke.


Skal jeg tilføje en funktion i begge scripts for at skrive deres pid i en fil og derefter lade batchfilen kontrollere om processen eksisterer? Som dette: Kontroller, om python script kører

Bedste reference