windows - ingen modul kaldet 'encondings'

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemNår jeg kører mit Python-emne, er alt ok. Efter at jeg kompileret mit projekt i Windows med pyinstaller pyinstaller \_\_main\_\_.spec er der et problem, når du kører .exe-filen.  Py\_initialize: kan ikke indlæse filsystemet codec
  ModuleNotFoundError: Intet modul med navnet 'encondings'Bellow er min main .spec


# -*- mode: python -*-
block\_cipher = None

 a = Analysis(['\_\_main\_\_.py'],
     pathex=['C:\Users\user\PycharmProjects\l\_concept'],
     binaries=[],
     datas=[],
     hiddenimports=['encodings'],
     hookspath=[],
     runtime\_hooks=[],
     excludes=[],
     win\_no\_prefer\_redirects=False,
     win\_private\_assemblies=False,
     cipher=block\_cipher)


   exclude\_binaries=False,

   name='\_\_main\_\_',
   debug=False,
   strip=False,
   upx=True,
   console=True )
pyz = PYZ(a.pure, a.zipped\_data, cipher=block\_cipher)
exe = EXE(pyz,
   a.scripts,
   a.binaries,
   Tree('C:\Users\user\PycharmProjects\l\_concept\providers', prefix='providers'),
   Tree('C:\Users\user\PycharmProjects\l\_concept\utils', prefix='utils'),

   exclude\_binaries=False,

   name='\_\_main\_\_',
   debug=False,
   strip=False,
   upx=True,
   console=True )
coll = COLLECT(exe,
      a.binaries,
      a.zipfiles,
      a.datas,
      strip=False,
      upx=True,
      name='\_\_main\_\_')


Når jeg kompilerer mit program i linux everithing, er det ok, jeg har allerede tilføjet lin hiddenimports=[['encondings']] til min .spec fil, men intet blev ændret.
Tak på forhånd.

Bedste reference


kan køre cmd med administrator og skrive i cmd


python namefile.py kan køre korrekt


du glemmer at vælge 'Tilføj Python (2.x) 3.x til PATH' når install python.


kan tilføje sti manuelt tilføj python til windows stien [4]