windows - omdøb netværksadapter med mac-adresse

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg leder efter et batch script, der kan søge en netværksadapter ved hjælp af MAC-adresse og omdøbe den respektive netværksadapter.


Jeg bruger ms. Batch script, der fungerer på getmac og netsh, men problemet opstår, når der er flere netværksadaptere på en maskine. Den omdanner nogle gange forkert netværkskort.


setlocal enableDelayedExpansion
set MACLIST=A1:B2:C3:D4:E5:F6
for /f "delims=" \%\%a in ('getmac /fo csv /nh /v') do (
set line=\%\%a&set line=!line:"=,!
for /f "delims=,,, tokens=1,3" \%\%b in ("!line!") do (
set name=\%\%b
set mac=\%\%c
call set mactest=\%\%MACLIST:!mac!=\%\%
if "!MACLIST!"=="!mactest!" (
netsh interface set interface name="!name!" newname="PROD-LAN"
netsh interface ip set address "PROD-LAN" static 10.0.0.1 255.255.255.0
)
)
)

Bedste reference