c # - Sådan vælges og kopieres teksten i RDLC-filen?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har en .rdlc -fil. Jeg skal vælge og kopiere teksten i den rdlc-fil. Der er ingen mulighed for at aktivere valget og kopiere teksten i filen. Jeg har brugt nedenstående kode. Er der nogen mulig måde at opnå denne adfærd på. Del venligst dine ideer.


Kodeuddrag - Xaml (WPF)


<Grid Margin="50" HorizontalAlignment="Stretch" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Stretch">
    <WindowsFormsHost>
        <rv:ReportViewer x:Name="reportViewer" />
    </WindowsFormsHost>
</Grid>


Kodeuddrag - C #


DataTable objdtReport = new DataTable();
SQL.Load();
objdtReport = SQL.GetPatientDischargeDetails(txtBox.Text.Trim());
reportViewer.ProcessingMode = ProcessingMode.Local;
reportViewer.LocalReport.ReportEmbeddedResource = "WpfApplication7.Users.rdlc";
reportViewer.LocalReport.EnableExternalImages = true;
reportViewer.LocalReport.DataSources.Add(new ReportDataSource("UserConfiguration", objdtReport.DefaultView));  
reportViewer.RefreshReport();

Bedste reference