.net - Luxand face SDK 64bit i IIS Express

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemForsøger at bruge Luxand Face SDK 6.4.0.0 64 bit. NET samling i en 64 bit webforms app. NET Framework 4.5 med VS 2012 og 64 bit IIS Express 8.


Face SDK-samlingen henvises fra et separat klassebiblioteksprojekt, der igen henvises til webforms-projektet.


Begge projekter har Platform Target sat til x64 og begge er .NET Framework 4.5.


Når jeg starter webapplikationen, får jeg følgende fejl:


An unhandled exception of type 'System.AccessViolationException' occurred in System.Web.dll

Additional information: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.

>  mscorlib.dll!System.Diagnostics.StackTrace.CaptureStackTrace(int iSkip, bool fNeedFileInfo, System.Threading.Thread targetThread, System.Exception e) + 0x78 bytes 
  mscorlib.dll!System.Diagnostics.StackTrace.StackTrace(System.Exception e, bool fNeedFileInfo) + 0x2c bytes 
  mscorlib.dll!System.Environment.GetStackTrace(System.Exception e, bool needFileInfo) + 0x33 bytes  
  mscorlib.dll!System.Exception.GetObjectData(System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context) + 0x3b bytes  
  mscorlib.dll!System.Runtime.Serialization.ObjectCloneHelper.GetObjectData(object serObj, out string typeName, out string assemName, out string[] fieldNames, out object[] fieldValues) + 0x26c bytes  
  [Appdomain Transition] 
  [Appdomain Transition] 
  [Appdomain Transition] 
  System.Web.dll!System.Web.Hosting.ApplicationManager.CreateAppDomainWithHostingEnvironment(string appId, System.Web.Hosting.IApplicationHost appHost, System.Web.Hosting.HostingEnvironmentParameters hostingParameters) + 0x1bdb bytes 
  System.Web.dll!System.Web.Hosting.ApplicationManager.CreateAppDomainWithHostingEnvironmentAndReportErrors(string appId, System.Web.Hosting.IApplicationHost appHost, System.Web.Hosting.HostingEnvironmentParameters hostingParameters) + 0x1d bytes  
  System.Web.dll!System.Web.Hosting.ApplicationManager.GetAppDomainWithHostingEnvironment(string appId, System.Web.Hosting.IApplicationHost appHost, System.Web.Hosting.HostingEnvironmentParameters hostingParameters) + 0x93 bytes 
  System.Web.dll!System.Web.Hosting.ApplicationManager.CreateObjectInternal(string appId, System.Type type, System.Web.Hosting.IApplicationHost appHost, bool failIfExists, System.Web.Hosting.HostingEnvironmentParameters hostingParameters) + 0x65 bytes  
  System.Web.dll!System.Web.Hosting.ProcessHost.StartApplication(string appId, string appPath, out object runtimeInterface) + 0x17c bytes 
  [Native to Managed Transition] 
  webengine4.dll!000007fee0fb5c7a()  
  [Frames below may be incorrect and/or missing, no symbols loaded for webengine4.dll]  
  webengine4.dll!000007fee0fb5277()  
  webengine4.dll!000007fee0fb538a()  
  iiscore.dll!000007fee235dbeb() 
  iiscore.dll!000007fee237cd27() 
  iiscore.dll!000007fee237ce14() 
  iiscore.dll!000007fee2363885() 
  iiscore.dll!000007fee2362d7e() 
  iiscore.dll!000007fee236bb09() 
  iiscore.dll!000007fee236c0a1() 
  w3dt.dll!000007fee8ca6d3b()   
  w3dt.dll!000007fee8ca77bc()   
  w3dt.dll!000007fee8ca6268()   
  w3tp.dll!000007feee9d2cac()   
  w3tp.dll!000007feee9d1c46()   
  kernel32.dll!00000000774259cd()   
  ntdll.dll!000000007768383d()  


Jeg bekræftede, at 64 bitversionen af ​​iisexpress kører (C: \ Program Files \ IIS Express \ iisexpress.exe)


Når du refererer til 64 bit Face SDK-samlingen fra en x64-konsol-applikation, fejler det også.


Projektet x64 webforms kører fint, hvis Face SDK ikke er refereret.


32 bit Face SDK-samlingen fungerer fint i en x86-konsol-applikation og x86-webforms-projekter inden for x86-iisexpress, men jeg kører imod hukommelsesgrænsen for x86-iisexpresset i mit tilfælde og dermed behovet for at køre det i et x64-iisexpress.


Hvordan debugger jeg dette problem?

Bedste reference