windows - Installer python fra kommandolinjen og vent til færdig

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemDokumenterne har denne kommando: pythoninstall.exe /quiet InstallAllUsers=1 PrependPath=1 [4]


Men det starter bare en baggrundsproces, jeg vil skanne dette og køre andre kommandoer efter installationen er færdig. Hvordan kan dette køre som en baggrundsproces?


Rediger: lanceret ved hjælp af PS: Start-Process <path to exe> -NoNewWindow -Wait

Bedste reference


Du kan bruge START/WAIT som denne:


$ START /WAIT pythoninstall.exe /quiet InstallAllUsers=1 PrependPath=1