windows - Kan ikke slette registreringsnøgleværdien efter Sleep on Win10

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg skal slette registreringsværdien efter at programmet er startet. Så for at opnå det skrev jeg dette lille script:


On Error Resume Next
Const HKEY\_CURRENT\_USER = &H80000001

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")
strComputer = "."

Set objRegistry=GetObject("winmgmts:\" & \_
strComputer & "
ootdefault:StdRegProv")

strKeyPath = "SoftwareMicrosoftSQL Server Management Studio14.0"
strValueName = "UserFeedbackOptIn"

wshShell.Run("""\%PROGRAMFILES(x86)\%Microsoft SQL Server140ToolsBinnManagementStudioSsms.exe""")

wshShell.Sleep 3*60*1000
objRegistry.DeleteValue HKEY\_CURRENT\_USER, strKeyPath, strValueName
Set wshShell = Nothing


Problemet er - 'wshShell.Sleep'. Efter nogle undersøgelser har jeg fundet ud af, at 3 minutter er, hvad der virker for denne opgave.


Men , der kun virker på Win7. Når det samme script kører på Win10, bliver nøglen ikke slettet. Og jeg har ingen anelse om hvorfor ... Eventuelle tips eller ideer bliver meget værdsat.

Bedste reference