windows - Sådan løser du python-fejlen, når åben funktionssti indeholder en '?'

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemFølgende er fejlkode


    savePath = "E:\Desktop\output\?.html"
    file = open(savePath, 'wb')


Efter kørsel er fejlmeddelelsen som følger:Traceback (most recent call last):   File "Main.py", line 35, in
<module>
     crawler.testSaveContent("E:\Desktop\output\?.html")   File 
"E:DesktopMyCrawler.py", line 77, in testSaveContent
     file = open(savePath, 'wb') OSError: [Errno 22] Invalid argument: 
'E:\Desktop\output\?.html'


min python version er 3.6.3

Bedste reference