windows - php.exe (WAMP) kan ikke allokere mere end 1G hukommelse, selv med hukommelse \_limit indstillet til -1

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemSiden nogle få dage kan jeg ikke opdatere mine Symfony-projekter ved hjælp af Komponist, fordi php.exe-processen fra min WAMP-installation ikke kan tildele mere end 1G hukommelse ... Jeg husker ikke at foretage ændringer i mine PHP-indstillinger.


I php.ini (ja den rigtige), har jeg indstillet memory\_limit til -1. Min komponistdiagnose er alt indstillet til OK.  • Min PHP version er 5.6.18

  • Min WAMP-version er 3.1.3

  • Mit OS er Windows 7

  • Min komponentversion er 1.6.5Kan det komme fra en Windows-indstilling?


Her er den fejlmeddelelse, jeg får:


Fatal error: Out of memory (allocated 1397751808) (tried to allocate 268435456 bytes) in phar://C:/wamp/www/DESiwid/composer.phar/src/Composer/DependencyResolver/Solver.php on line 220
Segmentation fault


Jeg har den samme slags fejl med et PHP-test-standalone script, som jeg har kodet for at allokere:


set memory\_limit to 810M
memory limit is 810M
try allocating 800 megabyte...pass.Usage: 800.5 Peak: 800.5
memory\_limit (get value):849346560
set memory\_limit to 860M
memory limit is 860M
try allocating 850 megabyte...pass.Usage: 850.5 Peak: 850.5
memory\_limit (get value):901775360
set memory\_limit to 910M
memory limit is 910M
try allocating 900 megabyte...pass.Usage: 900.5 Peak: 900.5
memory\_limit (get value):954204160
set memory\_limit to 960M
memory limit is 960M
try allocating 950 megabyte...
Fatal error: Out of memory (allocated 262144) (tried to allocate 996147201 bytes
) in C:wampwww\_testmemory.php on line 5

Bedste reference


OK, jeg fandt en løsning: Jeg brugte WAMP 32bits, og skiftede til WAMP 64bits, der løste alt.