Import Windows-systemdatoen til SQL Server

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har forsøgt at oprette en batchfil, hvor jeg skal importere den nyeste zip-fil dato-tid og -størrelse til et SQL Server 2012-bord. Jeg kan nå til et punkt, hvor navn, størrelse kan opdateres i SQL Server, men jeg kan ikke håndtere datoen.


Manuskriptet:


for /f "tokens=*" \%\%a in ('dir *.zip /b /od /a-d') do set latest=\%\%a
echo Latest File: \%latest\%
call :setsize \%latest\%

:setsize
set FILESIZE=\%~z1
set DATETIME=\%~t1
echo \%FILESIZE\%
echo \%DATETIME\%


returnerer 06/27/2018 16:40 til dato. Jeg vil importere dette til en SQL Server-kolonne af datatype DateTime. Hvordan bruger jeg dette i en insert erklæring?

Bedste reference