c ++ - TOKEN\_MANDATORY\_LABEL og TokenIntegrityLevel er ikke angivet i dette anvendelsesområde?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemFik fejlen:
TOKEN\_MANDATORY\_LABEL og T okenIntegrityLevel er ikke angivet i dette anvendelsesområde.


Jeg inkluderede windows.h og winnt.h:


#include <Windows.h>
#include <winnt.h>


Jeg kan omdefinere TOKEN\_MANDATORY\_LABEL:


typedef struct \_TOKEN\_MANDATORY\_LABEL {
  SID\_AND\_ATTRIBUTES Label;
} TOKEN\_MANDATORY\_LABEL, *PTOKEN\_MANDATORY\_LABEL;


Så problemet er løst til TOKEN\_MANDATORY\_LABEL, men hvis jeg omdefinerer TOKEN\_INFORMATION\_CLASS for TokenIntegrityLevel (https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/api/winnt/ne-winnt-\_token\_information\_class) fik meddelelsen om, at TOKEN\_INFORMATION\_CLASS allerede var erklæret. Jeg kompilerer ved hjælp af MinGW:
g++ sandbox.cpp -o sandbox.exe Jeg glemmer nok at medtage noget. [13]

Bedste reference