Hvordan oversætter MS Windows OS versionsnumre til produktnavne i .NET?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan oversætter MS Windows OS versionsnumre til produktnavne?


For eksempel kan i .NET de to følgende egenskaber bruges til at finde ud af, at produktet er MS Windows Vista Ultimate Edition:


Environment.OSVersion.Platform returns Win32NT


Environment.OSVersion.Version returns 6.0.6001.65536

Bedste reference


howto net os version [7]


VB:


Public Function GetOSVersion() As String
  Select Case Environment.OSVersion.Platform
    Case PlatformID.Win32S
      Return "Win 3.1"
    Case PlatformID.Win32Windows
      Select Case Environment.OSVersion.Version.Minor
        Case 0
          Return "Win95"
        Case 10
          Return "Win98"
        Case 90
          Return "WinME"
        Case Else
          Return "Unknown"
      End Select
    Case PlatformID.Win32NT
      Select Case Environment.OSVersion.Version.Major
        Case 3
          Return "NT 3.51"
        Case 4
          Return "NT 4.0"
        Case 5
          Select Case \_
            Environment.OSVersion.Version.Minor
            Case 0
              Return "Win2000"
            Case 1
              Return "WinXP"
            Case 2
              Return "Win2003"
          End Select
        Case 6
          Select Case \_
            Environment.OSVersion.Version.Minor
            Case 0
              Return "Vista/Win2008Server"
            Case 1
              Return "Win7/Win2008Server R2"
            Case 2
              Return "Win8/Win2012Server"
            Case 3
              Return "Win8.1/Win2012Server R2"
          End Select
        Case 10 //this will only show up if the application has a manifest file allowing W10, otherwise a 6.2 version will be used
         Return "Windows 10"
        Case Else
          Return "Unknown"
      End Select
    Case PlatformID.WinCE
      Return "Win CE"
  End Select
End Function

C # [8]


public string GetOSVersion()
{
 switch (Environment.OSVersion.Platform) {
  case PlatformID.Win32S:
   return "Win 3.1";
  case PlatformID.Win32Windows:
   switch (Environment.OSVersion.Version.Minor) {
    case 0:
     return "Win95";
    case 10:
     return "Win98";
    case 90:
     return "WinME";
   }
   break;

  case PlatformID.Win32NT:
   switch (Environment.OSVersion.Version.Major) {
    case 3:
     return "NT 3.51";
    case 4:
     return "NT 4.0";
    case 5:
     switch (Environment.OSVersion.Version.Minor) {
      case 0:
       return "Win2000";
      case 1:
       return "WinXP";
      case 2:
       return "Win2003";
     }
     break;

    case 6:
     switch(Environment.OSVersion.Version.Minor) {
      case 0:
       return "Vista/Win2008Server";
      case 1:
       return "Win7/Win2008Server R2";
      case 2:
       return "Win8/Win2012Server";
      case 3:
       return "Win8.1/Win2012Server R2";
     }
     break;
    case 10: //this will only show up if the application has a manifest file allowing W10, otherwise a 6.2 version will be used
     return "Windows 10";
   }
   break;

  case PlatformID.WinCE:
   return "Win CE";
 }

 return "Unknown";
}

Andre referencer 1


Du kan bruge WMI til at få det venlige produktnavn ('Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise'):


using System.Management;
var name = (from x in new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32\_OperatingSystem").Get().OfType<ManagementObject>()
           select x.GetPropertyValue("Caption")).First();
return name != null ? name.ToString() : "Unknown";

Andre referencer 2


Der er et C ++ eksempel på msdn http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724429(VS.85).aspx, sammen med en note, som en person har tilføjet om, hvordan man kan pakke den op til brug i [[VB]] NET. Det ser ud til, at den 'manglende' bit, du har brug for, er Win32-funktionen GetProductInfo (PInvoke.net-referencen til dette). [9] [10] [11]


Mellem dette og svaret fra Avram skal du kunne samle den fulde versionstreng.

Andre referencer 3


Dette er min løsning, hurtigste og uden udvalgte tilfælde.


Resultatet kan tilpasses, som du vil


 public static string SistemaOperativo
  {
    get
    {
      #region Dichiarazioni
      var osInfo = Environment.OSVersion;
      int platformID = (int)osInfo.Platform;
      int versionM = osInfo.Version.Major;
      int versionm = osInfo.Version.Minor;
      string servicePack = osInfo.ServicePack;
      #endregion

      #region Spiegazione logica
      /*
       * IT: 
       * La chiave del dizionario è il risultato del concatenamento di 
       * PlatformID,MajorVersion,MinorVersion, tutto convertito in Int32, 
       * per esempio Platform ID=1 MajorVersion=4 MinorVersion=0, 
       * il risultato è 140 ossia Windows 95
       * 
       * EN:
       * The key in Dictionary is the 'join' 
       * of PlatformID,MajorVersion,MinorVersion, in int32,
       * eg. Platform ID=1 MajorVersion=4 MinorVersion=0, 
       * the result is '140' (Windows 95)
      */
      #endregion
      Dictionary<int, string> sistemiOperativi = new Dictionary<int, string>(){
            {0, "Windows 3.1"},
            {140, "Windows 95"},
            {1410, "Windows 98"},
            {1490, "Windows ME"},
            {2351, "Windows NT 3.51"},
            {240, "Windows 4.0"},
            {250, "Windows 2000"},
            {251, "Windows XP"},
            {252, "Windows 2003"},
            {260, "Windows Vista/Server 2008"},
            {261, "Windows 7"},
            {-1, "Unknown"}
          };
      int idUnivoco = int.Parse(string.Format("{0}{1}{2}", platformID, versionM, versionm));
      string outValue = "";
      if (sistemiOperativi.TryGetValue(idUnivoco, out outValue))
        return string.Format("{0}{1}", outValue, servicePack);
      return sistemiOperativi[-1];
    }
  }

Andre referencer 4


Hvis du bare vil have en GUI venlig informationsmeddelelse, jeg brugte


My.Computer.Info.OSFullName & '(' + My.Computer.Info.OSVersion + ')'


Synes at være fremtidigt bevis for fremtidige versioner af Windows