scripting - Brug for hjælp til Windows-batch script

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har hundredvis af tekstfiler, som jeg gerne vil indsætte tallene 1 til 100 i slutningen af ​​hver. scriptet nedenfor vil tilføje 'nogle tekst her' til hver fil i en mappe, hvor flagermus scriptet gemmes og udføres.


FOR \%\%i IN (*.txt) DO echo some text here>> \%\%i


Nu vil jeg have nummer 1-100 indsat i de nævnte 100 tekstfiler i stedet for 'nogle tekst her'.


Hvad er det korrekte script for at opnå dette?

Bedste reference


hvis du ser på for /?  FOR/L\% variabel IN (start, trin, slut)
  DO kommandoen [[kommandoparametre]]


The set is a sequence of numbers from start to end, by step amount.
So (1,1,5) would generate the sequence 1 2 3 4 5 and (5,-1,1) would
generate the sequence (5 4 3 2 1)


Andre referencer 1


@echo off
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
set count=0
FOR \%\%i IN (*.txt) DO (
  set /A count = !count! + 1
  echo !count! \%\%i 
  echo !count! >> \%\%i
)


Det første ekko udskriver filnavne & de tæller tal, der vil blive vedlagt hver.