php - Apache katalog notering ikke fungerer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har lige installeret Apache og PHP manuelt, og alt fungerer fint bortset fra en ting: Jeg kan ikke få en katalogfortegnelse eller åbne nogen filer. Et lille problem.


Det virker fint, hvis jeg ændrer min rod til htdocs i min Apache-mappe, men det nægter at arbejde, når jeg skifter det til den mappe jeg vil have.


Jeg har PHP installeret i F:PHP, jeg har Apache installeret i F:Program FilesApache, og min rod er F:www (denne sidste ting er problemet).


Her er et uddrag af min httpd.conf


<Directory "F:/www">
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>


Mappen findes med test.php i den, og jeg får 403 Forbidden -fejl, når jeg også prøver.


Hvis jeg ændrer linjen <Directory "F:/www"> for at pege på htdocs-biblioteket nævnt ovenfor og genstarte Apache, virker det fint. Hvorfor synes det ikke om F:/www?


Hvad har jeg gjort forkert? Tak!

Bedste reference


Sørg for, at du ikke har noget direktiv


Options -Indexes


og at modulet mod\_autodindex er indlæst (http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod\_autoindex.html)[10]


Det kan også skyldes et forældrekatalog uden indekserne i Indstillinger og AllowOverride indstillet til Ingen, sådan:


<Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
</Directory>

Andre referencer 1


UH. Komplet newb fejl. Jeg forsøgte at slette spørgsmålet, men det vendte mig ikke.


Jeg ændrede ikke DocumentRoot i HTTPD.CONF, jeg tilføjede kun en <directory> erklæring.


Nu virker det fint.


* Facepalm *