vbscript - WMI Query Error for Win32\_LogonSession (Windows 2003)

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at skrive et vbscript, der tager de indloggede brugere på en terminalserver og gør noget andet med disse oplysninger. Jeg slog det ned til det mest basale script baseret på den linje, jeg fik fejlen.


'On Error Resume Next

dim colSessions, objWMI, objitem

Set oWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\.
ootcimv2")
Set colSessions = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32\_LogonSession")

For Each objitem In colSessions
    WScript.Echo objitem.LogonId
Next


Jeg får følgende fejl på linje 6 (hvor forespørgslen er for Win32\_LogonSession):


VBScript runtime fejl: Objekt påkrævet: ''


Hvorfor får jeg denne fejl? Hvad gør jeg forkert? Jeg kan ikke finde nogen andre, der rapporterer dette problem (hvorfor er jeg altid den første til at finde og rapportere dem?).

Bedste reference


Kontroller variablenavnene. oWMI (på GetObject-linjen) skal være objWMI.