windows - Konverter multi-line Excel-gruppe til individuelle linjer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har et Excel-dokument med grupper og brugernavne i et sådant format:


Group1     user1
        user2
        user3
Group2     user2
        user4
Group3     user5


etc.etc. Hver af grupperne er en enkelt række, med alle brugere som en multiline post i en celle.


Jeg har brug for det at være i et enkelt linieformat, så jeg kan eksportere det som en CSV og gøre noget nyttigt med det.


Jeg bryder mig ikke om, hvordan det bliver forvandlet (excel hotkey, python script, uanset), men det skal se ud:


Group1     user1
Group1     user2
Group1     user3
Group2     user2
Group2     user4
Group3     user5

Bedste reference


Ikke sikker på at jeg skulle svare på mit eget spørgsmål, men en kollega kunne levere svaret.


Ved hjælp af VBS kunne jeg oprette et modul, der gjorde specifikt det, jeg havde brug for. Koden er nedenfor, hvor iColumn-variablen er kolonnen med de multiline data.


Kreditt for koden går til http://excel.tips.net/T003263\_Splitting\_Information\_into\_Rows.html[5]


Sub CellSplitter1()
  Dim Temp As Variant
  Dim CText As String
  Dim J As Integer
  Dim K As Integer
  Dim L As Integer
  Dim iColumn As Integer
  Dim lNumCols As Long
  Dim lNumRows As Long

  iColumn = 2

  Set wksSource = ActiveSheet
  Set wksNew = Worksheets.Add

  iTargetRow = 0
  With wksSource
    lNumCols = .Range("IV1").End(xlToLeft).Column
    lNumRows = .Range("A65536").End(xlUp).Row
    For J = 1 To lNumRows
      CText = .Cells(J, iColumn).Value
      Temp = Split(CText, Chr(10))
      For K = 0 To UBound(Temp)
        iTargetRow = iTargetRow + 1
        For L = 1 To lNumCols
          If L <> iColumn Then
            wksNew.Cells(iTargetRow, L) \_
             = .Cells(J, L)
          Else
            wksNew.Cells(iTargetRow, L) \_
             = Temp(K)
          End If
        Next L
      Next K
    Next J
  End With
End Sub

Andre referencer 1


Medmindre jeg har misforstået opgaven, kan koden til at få jobbet være meget enklere. Det skal fungere:


Sub ungrouper()

  'Assumes that users column does not contain blank cells.

  Dim users() As Variant
  Dim groups() As Variant
  Dim rngUsers As Range
  Dim rngGroups As Range

  Dim j As Integer
  Dim k As Integer

  'Change Column to match layout of your workbook.
  Set rngUsers = Range("B1", Range("B1").End(xlDown))
  users = rngUsers

  j = 1
  k = 1

  'Change column offset to match the layout of your workbook.
  Set rngGroups = rngUsers.Offset(0, -1)
  groups = rngGroups

  Do While j <= UBound(users)
    If groups(j, 1) = Empty Then
      groups(j, 1) = groups(j - 1, 1)
    End If
    j = j + 1
  Loop

  rngGroups.Value = groups

End Sub