c # - Hvad er der galt med min installation af min ansøgning?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg får denne fejl ved at forsøge at installere min applikation:


PLATFORM VERSION INFO
  Windows         : 6.0.6002.131072 (Win32NT)
  Common Language Runtime : 4.0.30319.1
  System.Deployment.dll  : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  clr.dll         : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  dfdll.dll        : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
  dfshim.dll        : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)

SOURCES
  Deployment url      : file:///E:/app.publish(Calculator\%20Number\%202)/Calculator\%20number\%202.application

IDENTITIES
  Deployment Identity   : Calculator number 2.application, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=389d7e440882e5b5, processorArchitecture=x86

APPLICATION SUMMARY
  * Installable application.

ERROR SUMMARY
  Below is a summary of the errors, details of these errors are listed later in the log.
  * Activation of E:app.publish(Calculator Number 2)Calculator number 2.application resulted in exception. Following failure messages were detected:
    + Downloading file:///E:/app.publish(Calculator Number 2)/Application Files/Calculator number 2\_1\_0\_0\_0/Calculator number 2.exe.manifest did not succeed.
    + Could not find a part of the path 'E:app.publish(Calculator Number 2)Application FilesCalculator number 2\_1\_0\_0\_0Calculator number 2.exe.manifest'.
    + Could not find a part of the path 'E:app.publish(Calculator Number 2)Application FilesCalculator number 2\_1\_0\_0\_0Calculator number 2.exe.manifest'.
    + Could not find a part of the path 'E:app.publish(Calculator Number 2)Application FilesCalculator number 2\_1\_0\_0\_0Calculator number 2.exe.manifest'.

COMPONENT STORE TRANSACTION FAILURE SUMMARY
  No transaction error was detected.

WARNINGS
  There were no warnings during this operation.

OPERATION PROGRESS STATUS
  * [4/13/2011 5:29:01 PM] : Activation of E:app.publish(Calculator Number 2)Calculator number 2.application has started.
  * [4/13/2011 5:29:01 PM] : Processing of deployment manifest has successfully completed.
  * [4/13/2011 5:29:01 PM] : Installation of the application has started.

ERROR DETAILS
  Following errors were detected during this operation.
  * [4/13/2011 5:29:01 PM] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (Unknown subtype)
    - Downloading file:///E:/app.publish(Calculator Number 2)/Application Files/Calculator number 2\_1\_0\_0\_0/Calculator number 2.exe.manifest did not succeed.
    - Source: System.Deployment
    - Stack trace:
      at System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
      at System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
      at System.Deployment.Application.FileDownloader.Download(SubscriptionState subState)
      at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile(Uri& sourceUri, String targetPath, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)
      at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
      at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
      at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
      at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
      at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
    --- Inner Exception ---
    System.Net.WebException
    - Could not find a part of the path 'E:app.publish(Calculator Number 2)Application FilesCalculator number 2\_1\_0\_0\_0Calculator number 2.exe.manifest'.
    - Source: System
    - Stack trace:
      at System.Net.FileWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult)
      at System.Net.FileWebRequest.GetResponse()
      at System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
    --- Inner Exception ---
    System.Net.WebException
    - Could not find a part of the path 'E:app.publish(Calculator Number 2)Application FilesCalculator number 2\_1\_0\_0\_0Calculator number 2.exe.manifest'.
    - Source: System
    - Stack trace:
      at System.Net.FileWebResponse..ctor(FileWebRequest request, Uri uri, FileAccess access, Boolean asyncHint)
      at System.Net.FileWebRequest.GetResponseCallback(Object state)
    --- Inner Exception ---
    System.IO.DirectoryNotFoundException
    - Could not find a part of the path 'E:app.publish(Calculator Number 2)Application FilesCalculator number 2\_1\_0\_0\_0Calculator number 2.exe.manifest'.
    - Source: mscorlib
    - Stack trace:
      at System.IO.\_\_Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
      at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY\_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath)
      at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy)
      at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync)
      at System.Net.FileWebStream..ctor(FileWebRequest request, String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare sharing, Int32 length, Boolean async)
      at System.Net.FileWebResponse..ctor(FileWebRequest request, Uri uri, FileAccess access, Boolean asyncHint)

COMPONENT STORE TRANSACTION DETAILS
  No transaction information is available.


(Jeg spilder dyre diske her og har gået igennem otte allerede.)
(Jeg kan ikke registrere, så jeg bruger platin disker og sorte cd-r'er.) [2]

Bedste reference