c - Installation af rb-gsl perle ved hjælp af Cygwin

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har problemer med at installere rb-gsl under Windows ved hjælp af Cygwin. Jeg bruger RubyInstaller til Windows med dev installeret. Jeg har installeret Cygwin og GSL runtime, gsl-apps, gsl-devel og gsl-doc-pakker. Når du udsteder en kommando til geminstallation, får jeg følgende:


$ gem.bat install "C:Documents and Settingsjzh3fd.2UA1071FGFDesktopgsl-1.14
.7.gem"
Temporarily enhancing PATH to include DevKit...
Building native extensions. This could take a while...
ERROR: Error installing C:Documents and Settingsjzh3fd.2UA1071FGFDesktopgsl
-1.14.7.gem:
    ERROR: Failed to build gem native extension.

    C:/Ruby192/bin/ruby.exe extconf.rb
checking gsl version... 1.14
checking gsl cflags... -I/usr/include
checking for main() in -lcblas... no
checking gsl libs... -L/usr/lib -lgsl -lgslcblas -lm
checking for round()... no
checking for rngextra/rngextra.h... no
checking for qrngextra/qrngextra.h... no
checking for ool/ool\_version.h... no
checking for tensor/tensor.h... no
checking for jacobi.h... no
checking for gsl/gsl\_cqp.h... no
checking for gsl/gsl\_multimin\_fsdf.h... no
checking for gsl\_poly\_solve\_quartic() in -lgsl... no
checking for gsl\_eigen\_francis() in -lgsl... no
checking for ndlinear/gsl\_multifit\_ndlinear.h... no
checking for alf/alf.h... no
checking rb-gsl version...1.14.7
checking ruby version... 1.9.2
checking for graph... no
checking for narray.h... yes
checking for main() in -lnarray... no
checking for tamu\_anova/tamu\_anova.h... no
checking for main() in -ltamuanova... no
creating Makefile

make
C:/Ruby192/bin/ruby -e "puts 'EXPORTS', 'Init\_rb\_gsl'" > rb\_gsl-i386-mingw32.de
f
gcc -I. -IC:/Ruby192/include/ruby-1.9.1/i386-mingw32 -I/C/Ruby192/include/ruby-1
.9.1/ruby/backward -I/C/Ruby192/include/ruby-1.9.1 -I. -DHAVE\_NARRAY\_H -IC:/Rub
y192/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/narray-0.5.9.9/. -IC:/Ruby192/lib/ruby/site\_ruby/1
.9.1/i386-msvcrt  -Wall -I../include -I/usr/include -o alf.o -c alf.c
gcc -I. -IC:/Ruby192/include/ruby-1.9.1/i386-mingw32 -I/C/Ruby192/include/ruby-1
.9.1/ruby/backward -I/C/Ruby192/include/ruby-1.9.1 -I. -DHAVE\_NARRAY\_H -IC:/Rub
y192/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/narray-0.5.9.9/. -IC:/Ruby192/lib/ruby/site\_ruby/1
.9.1/i386-msvcrt  -Wall -I../include -I/usr/include -o array.o -c array.c
In file included from array.c:14:0:
../include/rb\_gsl\_common.h:18:27: fatal error: gsl/gsl\_errno.h: No such file or
directory
compilation terminated.
make: *** [array.o] Error 1


Gem files will remain installed in C:/Ruby192/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/gsl-1.14.
7 for inspection.
Results logged to C:/Ruby192/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/gsl-1.14.7/ext/gem\_make.ou
t


Jeg har tjekket og jeg kan finde gsl\_errno.h på/usr/include/gsl

Bedste reference


Prøv at forsyne stien til GSL på kommandolinjen, når du installerer perlen.


gem install gsl -- --with-gsl-include-path=/usr/include/gsl