windows - Ruby win32ole - hvordan passerer du en VARIANT parameter?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger at automatisere Windows Task Scheduler ved hjælp af Ruby.


Jeg bruger Ruby 1.8 under Windows Vista.


RegistryTaskDefintion-metoden i TaskFolder-objektet tager to VARIANT-parametre for brugernavnet og adgangskoden. Ethvert forsøg på at overføre en streng til disse parametre resulterer i en 'method\_missing' undtagelse:


Dette virker ikke:


rootFolder.RegisterTaskDefinition("Task", newTask, TASK\_CREATE\_OR\_UPDATE, 'user', 'password', TASK\_LOGON\_PASSWORD,  nil)


Dette virker:


rootFolder.RegisterTaskDefinition("Task", newTask, TASK\_CREATE\_OR\_UPDATE, '', '', TASK\_LOGON\_NONE,  nil)


Nogle ideer?

Bedste reference


Bare opret en VARIANT?


WIN32OLE\_VARIANT.new("Blah", VT\_BSTR)