windows - Sådan kopieres alle filer fra dir og alle sub-dirs med et bestemt sæt af udvidelser til en anden dir?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemSpecifikt vil jeg skrive et powershell script til at finde hver fil med extensions.lib & .dll fra mappe X og alle underkataloger af X rekursivt. Så vil jeg kopiere dem til mappe Y. Alle filer skal placeres direkte i Y, mappestrukturen for X må ikke kopieres.

Bedste reference


Ifølge Y eksisterer:


Get-ChildItem -LiteralPath X -filter *.lib -Recurse | \% {Copy-Item $\_.fullname Y}
Get-ChildItem -LiteralPath X -filter *.dll -Recurse | \% {Copy-Item $\_.fullname Y}