c ++ - Hvordan påberåber jeg shell'en 'File Copy dialog' for at rapportere fremskridt med en kopi i Win32?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan kan jeg kopiere filer ved at kalde windows 'copy files' dialog til at gøre det?


SHFileOperation virker som en mulighed, men det er inde i vores proces.


Af den måde har SHFileOperation GUI interface? Er det nøjagtigt det samme som Windows-kopidialogen?

Bedste reference


Ja, det er, hvad funktionen SHFileOperation er designet til. Det accepterer en SHFILEOPSTRUCT struktur som dens eneste parameter, som du kan bruge til at angive de ønskede muligheder. [9] [10]


Det er dog blevet udskiftet i Windows Vista og senere versioner med IFileOperation interface. [11]

Andre referencer 1


Ja, SHFileOperation viser standarddialogdialogerne for de tilsvarende filoperationer, du har en vis kontrol over dette, når du ringer det. [12]

Andre referencer 2


Ja. Du vil udpege SHFileOperation som i eksemplet her: [13]


using System;
using System.Windows;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace WpfApplication2
{
  public class InteropSHFileOperation
  {
    public enum FO\_Func : uint
    {
      FO\_MOVE = 0x0001,
      FO\_COPY = 0x0002,
      FO\_DELETE = 0x0003,
      FO\_RENAME = 0x0004,
    }

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Unicode, Pack = 2)]
    struct SHFILEOPSTRUCT
    {
      public IntPtr hwnd;
      public FO\_Func wFunc;
      [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]
      public string pFrom;
      [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]
      public string pTo;
      public ushort fFlags;
      [MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
      public bool fAnyOperationsAborted;
      public IntPtr hNameMappings;
      [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)]
      public string lpszProgressTitle;

    }

    [DllImport("shell32.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
    static extern int SHFileOperation([In, Out] ref SHFILEOPSTRUCT lpFileOp);

    private SHFILEOPSTRUCT \_ShFile;
    public FILEOP\_FLAGS fFlags;

    public IntPtr hwnd
    {
      set
      {
        this.\_ShFile.hwnd = value;
      }
    }
    public FO\_Func wFunc
    {
      set
      {
        this.\_ShFile.wFunc = value;
      }
    }

    public string pFrom
    {
      set
      {
        this.\_ShFile.pFrom = value + '' + '';
      }
    }
    public string pTo
    {
      set
      {
        this.\_ShFile.pTo = value + '' + '';
      }
    }

    public bool fAnyOperationsAborted
    {
      set
      {
        this.\_ShFile.fAnyOperationsAborted = value;
      }
    }
    public IntPtr hNameMappings
    {
      set
      {
        this.\_ShFile.hNameMappings = value;
      }
    }
    public string lpszProgressTitle
    {
      set
      {
        this.\_ShFile.lpszProgressTitle = value + '';
      }
    }

    public InteropSHFileOperation()
    {

      this.fFlags = new FILEOP\_FLAGS();
      this.\_ShFile = new SHFILEOPSTRUCT();
      this.\_ShFile.hwnd = IntPtr.Zero;
      this.\_ShFile.wFunc = FO\_Func.FO\_COPY;
      this.\_ShFile.pFrom = "";
      this.\_ShFile.pTo = "";
      this.\_ShFile.fAnyOperationsAborted = false;
      this.\_ShFile.hNameMappings = IntPtr.Zero;
      this.\_ShFile.lpszProgressTitle = "";

    }

    public bool Execute()
    {
      this.\_ShFile.fFlags = this.fFlags.Flag;
      return SHFileOperation(ref this.\_ShFile) == 0;//true if no errors
    }

    public class FILEOP\_FLAGS
    {
      [Flags]
      private enum FILEOP\_FLAGS\_ENUM : ushort
      {
        FOF\_MULTIDESTFILES = 0x0001,
        FOF\_CONFIRMMOUSE = 0x0002,
        FOF\_SILENT = 0x0004, // don't create progress/report
        FOF\_RENAMEONCOLLISION = 0x0008,
        FOF\_NOCONFIRMATION = 0x0010, // Don't prompt the user.
        FOF\_WANTMAPPINGHANDLE = 0x0020, // Fill in SHFILEOPSTRUCT.hNameMappings
                         // Must be freed using SHFreeNameMappings
        FOF\_ALLOWUNDO = 0x0040,
        FOF\_FILESONLY = 0x0080, // on *.*, do only files
        FOF\_SIMPLEPROGRESS = 0x0100, // means don't show names of files
        FOF\_NOCONFIRMMKDIR = 0x0200, // don't confirm making any needed dirs
        FOF\_NOERRORUI = 0x0400, // don't put up error UI
        FOF\_NOCOPYSECURITYATTRIBS = 0x0800, // dont copy NT file Security Attributes
        FOF\_NORECURSION = 0x1000, // don't recurse into directories.
        FOF\_NO\_CONNECTED\_ELEMENTS = 0x2000, // don't operate on connected elements.
        FOF\_WANTNUKEWARNING = 0x4000, // during delete operation, warn if nuking instead of recycling (partially overrides FOF\_NOCONFIRMATION)
        FOF\_NORECURSEREPARSE = 0x8000, // treat reparse points as objects, not containers
      }

      public bool FOF\_MULTIDESTFILES = false;
      public bool FOF\_CONFIRMMOUSE = false;
      public bool FOF\_SILENT = false;
      public bool FOF\_RENAMEONCOLLISION = false;
      public bool FOF\_NOCONFIRMATION = false;
      public bool FOF\_WANTMAPPINGHANDLE = false;
      public bool FOF\_ALLOWUNDO = false;
      public bool FOF\_FILESONLY = false;
      public bool FOF\_SIMPLEPROGRESS = false;
      public bool FOF\_NOCONFIRMMKDIR = false;
      public bool FOF\_NOERRORUI = false;
      public bool FOF\_NOCOPYSECURITYATTRIBS = false;
      public bool FOF\_NORECURSION = false;
      public bool FOF\_NO\_CONNECTED\_ELEMENTS = false;
      public bool FOF\_WANTNUKEWARNING = false;
      public bool FOF\_NORECURSEREPARSE = false;

      public ushort Flag
      {
        get
        {
          ushort ReturnValue = 0;

          if (this.FOF\_MULTIDESTFILES)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_MULTIDESTFILES;
          if (this.FOF\_CONFIRMMOUSE)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_CONFIRMMOUSE;
          if (this.FOF\_SILENT)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_SILENT;
          if (this.FOF\_RENAMEONCOLLISION)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_RENAMEONCOLLISION;
          if (this.FOF\_NOCONFIRMATION)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_NOCONFIRMATION;
          if (this.FOF\_WANTMAPPINGHANDLE)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_WANTMAPPINGHANDLE;
          if (this.FOF\_ALLOWUNDO)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_ALLOWUNDO;
          if (this.FOF\_FILESONLY)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_FILESONLY;
          if (this.FOF\_SIMPLEPROGRESS)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_SIMPLEPROGRESS;
          if (this.FOF\_NOCONFIRMMKDIR)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_NOCONFIRMMKDIR;
          if (this.FOF\_NOERRORUI)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_NOERRORUI;
          if (this.FOF\_NOCOPYSECURITYATTRIBS)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_NOCOPYSECURITYATTRIBS;
          if (this.FOF\_NORECURSION)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_NORECURSION;
          if (this.FOF\_NO\_CONNECTED\_ELEMENTS)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_NO\_CONNECTED\_ELEMENTS;
          if (this.FOF\_WANTNUKEWARNING)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_WANTNUKEWARNING;
          if (this.FOF\_NORECURSEREPARSE)
            ReturnValue |= (ushort)FILEOP\_FLAGS\_ENUM.FOF\_NORECURSEREPARSE;

          return ReturnValue;
        }
      }
    }
  }

  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void ButtonBase\_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var fileOp = new InteropSHFileOperation();
      fileOp.pFrom = @"c:gitWinRTXamlToolkit";
      fileOp.pTo = @"C:	mp";
      fileOp.wFunc = InteropSHFileOperation.FO\_Func.FO\_COPY;
      fileOp.Execute();
    }
  }
}