delphi - Windows firewall regel for XP

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemSådan tilføjes programmisk program eller port til Windows Firewall i Windows XP?

Bedste reference


Prøv denne kode uddraget fra vores open source SQlite3UI.pas enhed: [2]


function GetXPFirewall(var fwMgr, profile: OleVariant): boolean;
begin
 Result := (Win32Platform=VER\_PLATFORM\_WIN32\_NT) and
  (Win32MajorVersion>5) or ((Win32MajorVersion=5) and (Win32MinorVersion>0));
 if result then // need Windows XP at least
 try 
  fwMgr := CreateOleObject('HNetCfg.FwMgr');
  profile := fwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile;
 except
  on E: Exception do
   result := false;
 end;
end;

const
 NET\_FW\_PROFILE\_DOMAIN = 0;
 NET\_FW\_PROFILE\_STANDARD = 1;
 NET\_FW\_IP\_VERSION\_ANY = 2;
 NET\_FW\_IP\_PROTOCOL\_UDP = 17;
 NET\_FW\_IP\_PROTOCOL\_TCP = 6;
 NET\_FW\_SCOPE\_ALL = 0;
 NET\_FW\_SCOPE\_LOCAL\_SUBNET = 1;

procedure AddApplicationToXPFirewall(const EntryName, ApplicationPathAndExe: string);
var fwMgr, profile, app: OleVariant;
begin
 if GetXPFirewall(fwMgr,profile) then
 try
  if profile.FirewallEnabled then begin
   app := CreateOLEObject('HNetCfg.FwAuthorizedApplication');
   try
    app.ProcessImageFileName := ApplicationPathAndExe;
    app.Name := EntryName;
    app.Scope := NET\_FW\_SCOPE\_ALL;
    app.IpVersion := NET\_FW\_IP\_VERSION\_ANY;
    app.Enabled :=true;
    profile.AuthorizedApplications.Add(app);
   finally
    app := varNull;
   end;
  end;
 finally
  profile := varNull;
  fwMgr := varNull;
 end;
end;

procedure AddPortToXPFirewall(const EntryName: string; PortNumber: cardinal);
var fwMgr, profile, port: OleVariant;
begin
 if GetXPFirewall(fwMgr,profile) then
 try
  if profile.FirewallEnabled then begin
   port := CreateOLEObject('HNetCfg.FWOpenPort');
   port.Name := EntryName;
   port.Protocol := NET\_FW\_IP\_PROTOCOL\_TCP;
   port.Port := PortNumber;
   port.Scope := NET\_FW\_SCOPE\_ALL;
   port.Enabled := true;
   profile.GloballyOpenPorts.Add(port);
  end;
 finally
  port := varNull;
  profile := varNull;
  fwMgr := varNull;
 end;
end;


Det giver dig mulighed for at tilføje et program eller en port til XP firewall.
Skal arbejde fra Delphi 6 op til XE.

Andre referencer 1


Scripting af Windows Firewall er mulig, se Scripting Windows Firewall [3]


Og kode eksempler for eksempel her [4]