windows - OpenFileName med krog resulterer i CDERR\_DIALOGFAILURE

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg får en fejl CDERR\_DIALOGFAILURE fra GetOpenFileName. Her er koden ...


//I WndProc


  LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {    
  static HINSTANCE  hInstance;
  switch (message) 
  { 
   case WM\_CREATE:
     hInstance = (HINSTANCE) GetWindowLong (hWnd, GWL\_HINSTANCE);


//I beskedbehandling inden for WndProc


 case ID\_READ\_LOG\_FILE:
 {
   OPENFILENAME ofn;
   char   fn[MAX\_PATH]="";
   char   filter[32]="Text Files*.TXT;";
   char   title[]="Open Log File";
   char   defext[]="TXT";
   int    status;

   ofn.lStructSize      = sizeof(ofn);
   ofn.hwndOwner     = hWnd;
   ofn.hInstance     = hInstance;
   ofn.lpstrFilter      = filter;
   ofn.nFilterIndex     = 0;
   ofn.lpstrCustomFilter     = NULL ;
   ofn.nMaxCustFilter    = 0 ;
   ofn.lpstrFile     = fn;
   ofn.nMaxFile     = sizeof(fn);
   ofn.lpstrFileTitle    = NULL;
   if (ReadLogFileLastDir[0] == '')
   {
     SHGetSpecialFolderPath (NULL,ReadLogFileLastDir,0x0005,false);
   };
   ofn.lpstrInitialDir        = ReadLogFileLastDir;
   ofn.lpstrTitle      = title;
   ofn.Flags       = OFN\_FILEMUSTEXIST | 
                      OFN\_PATHMUSTEXIST | 
                    OFN\_EXPLORER    | 
                      OFN\_ENABLETEMPLATE | 
                        OFN\_ENABLESIZING  | 
                        OFN\_ENABLEHOOK ;
   ofn.lpstrDefExt      = NULL;
   ofn.lpfnHook     = HookFileOpen;
   ofn.lCustData     = 1234;   // just for fun
   ofn.lpTemplateName    = MAKEINTRESOURCE(IDD\_HOOKFILEOPEN);
   ofn.nFileOffset      = 0 ;
   ofn.nFileExtension    = 0 ;
   ofn.lpstrDefExt = defext;

   status = GetOpenFileName (&ofn);
   if (status == 0)
   {
  DWORD iStat, z;
  iStat = CommDlgExtendedError();
  if (iStat == CDERR\_DIALOGFAILURE)


//Dialogproceduren ser ud som dette, men bliver aldrig kaldt.


  UINT\_PTR CALLBACK HookFileOpen (HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {

Bedste reference


Jeg ved ikke præcis hvad der er brug for, men jeg ændrede dialogen, der gør det til et barn med clips søskende og elimineret alle andre stilarter og udvidede stilarter, og nu virker det.