delphi - Finder eksterne vindues position?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan finder jeg Screen-Relativ position for en Window Handle i Delphi? (X, Y)

Bedste reference


Brug FindWindow () for at hente vinduets håndtag og og GetWindowRect () for at få koordinaterne:


var 
 NotepadHandle: hwnd;
 WindowRect: TRect;
begin
 NotepadHandle := FindWindow(nil, 'Untitled - Notepad');

 if NotepadHandle <> 0 then
   GetWindowRect(NotepadHandle, WindowRect)

end;

Andre referencer 1


prøv at bruge funktionen GetWindowRect [4]


var
  lpRect: TRect;
begin
   GetWindowRect(Edit1.Handle,lpRect);  
   ShowMessage(Format('\%d,\%d',[lpRect.Left,lpRect.Top]));
end;