windows - SetThreadExecutionState fejl

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg indtaste følgende kode i et modul og kalder funktionen DoNotSleep (), men det virker ikke. Hvem kan hjælpe?


Enum Execution\_State
    ES\_SYSTEM\_REQUIRED = &H1
    ES\_DISPLAY\_REQUIRED = &H2
    ES\_USER\_PRESENT = &H4
    ES\_CONTINUOUS = &H80000000
End Enum

Declare Sub SetThreadExecutionState Lib "kernel32" (ByRef esFlags As Execution\_State)

Public Sub DoNotSleep()
    SetThreadExecutionState(xecution\_State.ES\_SYSTEM\_REQUIRED Or Execution\_State.ES\_DISPLAY\_REQUIRED Or Execution\_State.ES\_CONTINUOUS)
End Sub

Bedste reference


prøv bare


SetThreadExecutionState (Execution\_State.ES\_SYSTEM\_REQUIRED)


for mig i Windows Vista blev det ikke nulstillet tælleren, da jeg også brugte Execution\_State.ES\_CONTINUOUS.


Ovennævnte skal kaldes periodisk, da det nulstiller tælleren.