windows - Tillad kun decimal værdi

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemI vinduet tekstboks vil jeg gerne bare tillade decimal.


For eksempel,
8,56


Hvordan?

Bedste reference


Du kan også gøre ved hjælp af double.TryParse.


Du kan tjekke din indtastning på send-knappen som nedenfor nævnt.


      double m = 0;

      if (double.TryParse(TextBox1.Text, out m) == false)
      {
        MessageBox.Show("Please enter valid Price");
        TextBox1.Focus();
      }
      else
      {
        // Put your code here
      }

Andre referencer 1


Private Sub TextBox1\_KeyPress(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
If IsNumeric(e.KeyChar) Then
  e.Handled = True
End If


Slutdel