Windows rekursiv grep kommandolinje

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg skal gøre en rekursiv grep i Windows, sådan noget i Unix/Linux:


grep -i 'string' `find . -print`


eller den mere foretrukne metode:


find . -print | xargs grep -i 'string'


Jeg er fast med bare cmd.exe, så jeg har kun Windows-indbyggede kommandoer. Jeg kan desværre ikke installere Cygwin eller nogen tredjepartsværktøjer som UnxUtils på denne server. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan installere PowerShell. Hvilke forslag bruger kun cmd.exe-indbyggede filer (Windows 2003 Server)? [19] [20]

Bedste reference


findstr kan gøre rekursive søgninger (/S) og understøtter en variant af regex-syntaks (/R).


C:>findstr /?
Searches for strings in files.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] [/P] [/F:file]
    [/C:string] [/G:file] [/D:dir list] [/A:color attributes] [/OFF[LINE**]
    strings [**drive:][path]filename[ ...**]

 /B     Matches pattern if at the beginning of a line.
 /E     Matches pattern if at the end of a line.
 /L     Uses search strings literally.
 /R     Uses search strings as regular expressions.
 /S     Searches for matching files in the current directory and all
       subdirectories.
 /I     Specifies that the search is not to be case-sensitive.
 /X     Prints lines that match exactly.
 /V     Prints only lines that do not contain a match.
 /N     Prints the line number before each line that matches.
 /M     Prints only the filename if a file contains a match.
 /O     Prints character offset before each matching line.
 /P     Skip files with non-printable characters.
 /OFF[LINE] Do not skip files with offline attribute set.
 /A:attr  Specifies color attribute with two hex digits. See "color /?"
 /F:file  Reads file list from the specified file(/ stands for console).
 /C:string Uses specified string as a literal search string.
 /G:file  Gets search strings from the specified file(/ stands for console).
 /D:dir   Search a semicolon delimited list of directories
 strings  Text to be searched for.
 [drive:][path]filename
       Specifies a file or files to search.

Use spaces to separate multiple search strings unless the argument is prefixed
with /C. For example, 'FINDSTR "hello there" x.y' searches for "hello" or
"there" in file x.y. 'FINDSTR /C:"hello there" x.y' searches for
"hello there" in file x.y.

Regular expression quick reference:
 .    Wildcard: any character
 *    Repeat: zero or more occurrences of previous character or class
 ^    Line position: beginning of line
 $    Line position: end of line
 [class] Character class: any one character in set
 [^class] Inverse class: any one character not in set
 [x-y]  Range: any characters within the specified range
 x    Escape: literal use of metacharacter x
 <xyz  Word position: beginning of word
 xyz>  Word position: end of word

For full information on FINDSTR regular expressions refer to the online Command
Reference.

Andre referencer 1


findstr /spin /c:"string" [files]


Parametrene har følgende betydninger: • s=rekursiv

 • p=spring over ikke-udskrevne tegn

 • i=tilfælde ufølsom

 • n=print linjenumreOg strengen at søge efter er den bit du sætter i citater efter /c:

Andre referencer 2


Jeg har lige søgt en tekst med følgende kommando, som angav mig alle filnavne, der indeholder min specificerede 'søge tekst'.


C:Usersak47Desktop	runk>findstr /S /I /M /C:"search text" *.*

Andre referencer 3


Jeg anbefaler et rigtig godt værktøj:


native unix utils: • http://unxutils.sourceforge.net/

 • http://en.wikipedia.org/wiki/UnxUtilsUdpak dem bare og læg den mappe i din PATH miljøvariabel og voila! :) [21] [22]


Fungerer som en charme, og der er meget mere end bare grep;)

Andre referencer 4


for /f \%G in ('dir *.cpp *.h /s/b') do ( find /i "what you search" "\%G") >> out\_file.txt

Andre referencer 5


Rekursiv søgning efter import ord inde i src mappe:


> findstr /s import .src*

Andre referencer 6


Select-String fungerede bedst for mig. Alle de andre muligheder, der er angivet her, som f.eks. findstr, fungerede ikke med store filer.


Her er et eksempel:


select-string -pattern "<pattern>" -path "<path>"


note : Dette kræver Powershell

Andre referencer 7


Hvis du har installeret Perl, kan du bruge ack , tilgængelig på http://beyondgrep.com/.[23]