windows - Uddrag data mellem to punkter i en tekstfil

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan ville det være muligt at udtrække data mellem to punkter i en tekstfil?


F.eks.


Reply: [200/OK] bytes=29086 time=583ms


Værdien mellem 'time =' og 'ms'

Bedste reference


sed -n 's/.*time=(.*)ms/1/p' < logfile


Dette indstiller et regulært udtryk, som fanger alt mellem time= og ms til den første optagegruppe (som henvises til på højre side som 1) og udskriver det.

Andre referencer 1


cut -d= -f3 filename | grep -o '^[0-9]+'