c ++ - Windows IStillImage interface: kan ikke få en enhedsliste

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemSe venligst min kode:


#include <windows.h>
#include <Sti.h>
#include <iostream>
#pragma comment (lib, "Sti.Lib")

using namespace std;
void main ()
{
  HRESULT hr = CoInitialize(NULL);
  PSTI iface = 0;
  hr = StiCreateInstance(GetModuleHandle(NULL), STI\_VERSION, &iface, NULL);  
  DWORD numDevices = 0;
  STI\_DEVICE\_INFORMATION* devices = NULL;
  hr = iface->GetDeviceList(NULL, NULL, &numDevices, (void**) &devices);
  cout << hr;
  hr = iface->Release();
  cin.get();
}


GetDeviceList giver mig 'Der var ingen match for den angivne nøgle i indekset.' Enhver ide om hvad det betyder? Google synes ikke at hjælpe her.
Alt andet er OK (initialisering, mener jeg).


Tak på forhånd.


Opdatering: Det virker på Win XP virtuelle maskine, men mislykkes stadig på vært Win 7 x64. Ulige.

Bedste reference


STI virker kun på Win XP, det er alt.