python - os.path.exists genkender ikke en undermappe under C: \ Windows \ system32 \ drivers

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemKan nogen fortælle mig, hvorfor denne adfærd er udstillet:


C:...>dir C:WindowsSystem32driverssubdirxDEADBEEF.008
 Volume in drive C is Win7HPx64
 Volume Serial Number is 04BF-EE2E

 Directory of C:WindowsSystem32driverssubdirxDEADBEEF.008

08/11/2011 04:21 PM  <DIR>     .
08/11/2011 04:21 PM  <DIR>     ..
        0 File(s)       0 bytes
        2 Dir(s) 11,581,788,160 bytes free

C:...>C:Python27python.exe
Python 2.7.1 (r271:86832, Nov 27 2010, 18:30:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on
win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> silo = r'C:WindowsSystem32driverssubdirxDEADBEEF.008'
>>> os.path.isdir(silo)
False
>>> os.path.exists(silo)
False


os.stat på nævnte mappe rejser en WindowsError: '[[Error 3]] Systemet kan ikke finde den angivne sti ....'


Jeg forsøgte med en cmd konsol lanceret med 'Kør som administrator' kontekstmenu også. Ingen terninger:


kører som administrator

Bedste reference


Hvis du bruger en 32-bit Python på 64-bit Windows, bliver adgang til C: \ WINDOWS \ SYSTEM32 omdirigeret til C: \ WINDOWS \ SYSWOW64. På 64-bit systemer indeholder SYSTEM32 64-bit DLL'er og SYSWOW64 indeholder 32-bit DLL'er.


For at få adgang til den virkelige SYSTEM32-mappe fra en 32-bit Python, brug C: \ WINDOWS \ SYSNATIVE.


http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384187\%28v=vs.85\%29.aspx[3]