c # - TargetInstance ISA 'Win32\_SerialPort' '

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemC #, WPF, Windows 7, PC, Visaul Studio 2010


Jeg forsøger at fælde, når brugeren vedhæfter en COM-port til pc'en ved at gøre dette


      myCOMAddEventQue = new WqlEventQuery("\_\_InstanceCreationEvent", "TargetInstance ISA 'Win32\_SerialPort'");
      myCOMAddEventQue.WithinInterval = TimeSpan.FromSeconds(1);
      myCOMAddWatcher = new ManagementEventWatcher(myCOMAddEventQue);
      myCOMAddWatcher.EventArrived += new EventArrivedEventHandler(COMAddEvent);
      myCOMAddWatcher.Start();


Men dette genererer fejlen 'ObjectDisposedException var uhåndteret' ??


Jeg kan fange USB memorysticks af


      myDiscAddlEventQue = new WqlEventQuery("\_\_InstanceCreationEvent", "TargetInstance ISA 'Win32\_LogicalDisk' and (TargetInstance.DriveType = 2 or TargetInstance.DriveType = 4)");


Hvorfor opretter Windows fejlen til COM-porten?


Hilsen Stefan

Bedste reference