java - Hvordan kan jeg binde en JBoss AS 6 kørsel som service til 0.0.0.0?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvor i JBoss AS 6 startup script kan jeg indstille -b 0.0.0.0 parameter som i JBoss AS 5? Den nye version læser input fra en midlertidig fil .r.lock


:cmdStart
REM Executed on service start
del .r.lock 2>&1 | findstr /C:"being used" > nul
if not errorlevel 1 (
  echo Could not continue. Locking file already in use.
  goto cmdEnd
)
echo Y > .r.lock
jbosssvc.exe -p 1 "Starting \%SVCDISP\%" > run.log
call run.bat < .r.lock >> run.log 2>&1
jbosssvc.exe -p 1 "Shutdown \%SVCDISP\% service" >> run.log
del .r.lock
goto cmdEnd

Bedste reference


Jeg formoder, at du skal ændre denne linje:


call run.bat < .r.lock >> run.log 2>&1


for noget sådan:


call run.bat -b 0.0.0.0 < .r.lock >> run.log 2>&1


Du kan læse mere i JBoss Docs (det for JBoss EAP 5.1, men jeg synes det skulle være ens): Kør Application Server som en tjeneste. [4]