python - Hvorfor er MenuBar-elementet forsinket i wxPython i Windows, mens det er øjeblikkeligt i OS X?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemSe venligst afsnittet for fjernet eksempel nedenfor. Når jeg kører dette i OS X, fungerer menulinjen nøjagtigt som du forventer det. I Windows er der dog et mærkbart lag (~ 4s på min 2GHz Core 2 Duo) af gengivelsen af ​​menupunktet 'Slow'. Jeg føler mig ret overhovedet, at få en ansøgning til at vise den gode gamle (Not Responding) advarsel, er ikke den opførsel, du forventer, efter at du har klikket rundt i en menu.


Har nogen kørt ind i dette problem før? Gør jeg noget galt på Windows side?


Så vidt versioner går, testede jeg både med den seneste stabile, 2.8.12.1 og udvikling, 2.9.2.1, og jeg kører Python 2.7.


import wx
from operator import itemgetter
from itertools import groupby

class MainFrame(wx.Frame):
  def \_\_init\_\_(self):
    wx.Frame.\_\_init\_\_(self, None, title='Hello', size=(1150,700))
    self.panel = wx.Panel(self, -1)
    file\_menu = wx.Menu()
    open\_item = file\_menu.Append(-1, 'Open Something')
    self.slow\_menu = wx.Menu()
    another\_menu = wx.Menu()
    another\_item = another\_menu.Append(-1, 'Something')
    more\_menu = wx.Menu()
    more\_item = more\_menu.Append(-1, 'Else')
    self.menu\_bar = wx.MenuBar()
    self.menu\_bar.Append(file\_menu, 'File')
    self.menu\_bar.Append(self.slow\_menu, 'Slow')
    self.menu\_bar.Append(another\_menu, 'Fake')
    self.menu\_bar.Append(more\_menu, 'Hello')
    self.SetMenuBar(self.menu\_bar)
    self.setup\_slow\_menu()
    self.Bind(wx.EVT\_CLOSE, self.OnClose)
  def OnClose(self, event):
    self.Destroy()
  def OnDud(self, event):
    pass
  def setup\_slow\_menu(self):
    names = """
    James  Christopher  Ronald    Mary  Lisa  Michelle
    John   Daniel Anthony     Patricia   Nancy  Laura
    Robert  Paul   Kevin    Linda  Karen  Sarah
    Michael Mark   Jason    Barbara   Betty  Kimberly
    William Donald  Jeff    Elizabeth  Helen  Deborah
    David  George  Jennifer  Sandra
    Richard Kenneth Maria  Donna
    Charles Steven Susan  Carol
    Joseph  Edward Margaret   Ruth
    Thomas  Brian  Dorothy   Sharon""".split()
    some\_data = ['red','blue','white','orange','brown']
    some\_more\_data = ['socks','pants','shirts','gloves','hats','red','blue','white','orange','brown']
    subs = ['Bla', 'Blabla']
    subsubs = []
    for name in names[:25]:
      subsubs.append((subs[0], name))
    for name in names[25:]:
      subsubs.append((subs[1], name))
    for sub in subs:
      sub\_menu = wx.Menu()
      self.slow\_menu.AppendMenu(-1, sub, sub\_menu)
      for sub, subsub in [r for r in subsubs if r[0]==sub]:
        subsub\_menu = wx.Menu()
        sub\_menu.AppendMenu(-1, subsub, subsub\_menu)
        for i in xrange(30):
          subsubsub\_menu = wx.Menu()
          subsub\_menu.AppendMenu(-1, str(i), subsubsub\_menu)
          for label in some\_more\_data:
            menu\_item = wx.MenuItem(subsubsub\_menu, id=wx.NewId(), text=label)
            subsubsub\_menu.AppendItem(menu\_item)
            self.Bind(wx.EVT\_MENU, self.OnDud, id=menu\_item.GetId())
        for label in some\_data:
          menu\_item = wx.MenuItem(subsub\_menu, id=wx.NewId(), text=label)
          subsub\_menu.AppendItem(menu\_item)
          self.Bind(wx.EVT\_MENU, self.OnDud, id=menu\_item.GetId())
      for label in some\_data:
        menu\_item = wx.MenuItem(sub\_menu, id=wx.NewId(), text=label)
        sub\_menu.AppendItem(menu\_item)
        self.Bind(wx.EVT\_MENU, self.OnDud, id=menu\_item.GetId())
    for label in some\_data:
      menu\_item = wx.MenuItem(self.slow\_menu, id=wx.NewId(), text=label)
      self.slow\_menu.AppendItem(menu\_item)
      self.Bind(wx.EVT\_MENU, self.OnDud, id=menu\_item.GetId())

if \_\_name\_\_ == "\_\_main\_\_":
  app = wx.PySimpleApp()
  frame = MainFrame()
  frame.Show()
  app.MainLoop()

Bedste reference


Jeg bogførte dette på wxPython listen senere, og fik dette svar. Intet forkert virkelig, bare XP er XP, der er alt. [3]