windows - Problem med GIT hostet på IIS med Bonobo

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemVi installerede Bonobo Git Server på en webserver ved hjælp af IIS7.


Alt ser ud til at fungere fint, vi opretter repositorier, vi kloner dem, men når vi forsøger at skubbe, har vi denne fejl:


$ git push origin master
Username:
Password:
Counting objects: 3985, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100\% (3561/3561), done.
Writing objects: 100\% (3984/3984), 24.67 MiB | 7.70 MiB/s, done.
Total 3984 (delta 645), reused 0 (delta 0)
fatal: protocol error: bad line length character: <!DO
fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: write error: Invalid argument


Det sker, når vi gør en stor forlovelse, normalt vores første begå.


Hvis jeg begår juste noget som readme.txt virker det fint.


De fleste af vores repos er migreringer fra SVN, vi arbejder med det i cirka 2 uger nu, og alt gik godt, indtil vi startede et nyt projekt og lavede en stor startforbindelse.


Jeg kunne ikke finde noget nyttigt ved at google fejlen.


Jeg har også ændret min git.config til dette:


[http]
    postBuffer = 524288000
    sslVerify = false


Men det løser ikke mit problem.


Mange tak,


Charles

Bedste reference


Jeg fandt problemet ... Faktisk var det i Bonobo Web.config-fil


Jeg var nødt til at tilføje følgende linje:


<httpRuntime maxRequestLength="2147483647" />


i knuden


<system.web>