windows - forskel mellem enhed id og pnp enhed id

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problemkan nogen venligst forklare forskellen mellem de to vilkår, når jeg prøver at udskrive


strukturer fra Win32\_AllocatedResource() Jeg kan finde pnp device id (noget som PCI\VEN\_...)
og når jeg prøver at udskrive strukturer fra Win32\_IDEControllerDevice() kan jeg finde device id (noget som IDE\CDROM...)


men hvad er forskellen why do I need both of them? tak på forhånd

Bedste reference


Win32\_AllocatedResource giver dig tildeling af en given ressource (fx en DMA startadresse) til en eller anden 'enhed' (eller 'objekt'), som når ResultClass=Win32\_IDEController er controller .


Win32\_IDEControllerDevice giver dig listen over 'enheder' (eller 'objekt'), der er forbundet til en bestemt controller, Antecedent-tasten er DeviceID for controller , mens afhængighedsnøglen er DeviceID til lagerplads .