c # - Aktiverer konsolvindue

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problem
    Dette spørgsmål har allerede et svar her:

    

          

 •             bringe et konsolvindue til fronten i c #
                  
                      3 svar
                  

          

 •     

Bedste reference


du skal bruge et opkald til SetForegroundWindow API for at få det, du spørger: /questions/213480/bring-a-console-window-to-front-in-c-sharp


[DllImport("user32.dll")]
[return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);


Fuldt eksempel er allerede i SO:


bringe et konsolvindue til front i c #